onsdag 13. juni 2012

Ny E-18 — ikke et kollektivløft


Dagens Næringsliv kommenterte klimaforliket på lederplass lørdag 9. juni, og så fram til et kollektivløft i byene, men fryktet at det ikke ville bli bevilga nok penger for å bekrefte orda. Avisa var også imot det de kaller «ulønnsomme vegprosjekter i distriktene». Men jeg ville gjøre avisas lesere oppmerksom på det mest miljøskadelige og unødvendige av alle norske vegprosjekter, nemlig ny E-18 vestfra. Det ønsket ikke avisa at jeg fikk gjøre. Her er min refuserte artikkel:  

Lederen lørdag 9. juni omtaler klimaforliket og mener at den inneholder positive signaler og konkrete tiltak. Men lederen viser til at det er regjeringas forslag til Nasjonal transportplan som avgjør realitetene i klimaforliket, «om den faktisk klarer å velge mer penger til kollektivtrafikk og togsatsing …». Motsatsen for Dagens Næringsliv er «penger til ulønnsomme veiprosjekter i distriktene

Det mest skadelige vegprosjektet i Norge er imidlertid utvidelsen av E-18 vestfra inn til Oslo. Ny E-18 trenges for at landets mest velstående menn skal få slippe å reise kollektivt på jobb, i en situasjon der kollektivtrafikk er aller mest lønnsom; når mange reiser samtidig. I dag hindrer kø mange i å bruke bil vestfra til Oslo, og Oslos gater og øvrige trafikk skånes for mange privatbiler.

Tross klimaforliket er ny E-18 blant andre Høyres samferdselspolitiske kampsak fortsatt, og statsminister Stoltenberg fastholder sin støtte fra valgkampen i fjor?
Bygges ny E-18 blir det nettopp som det hevdes i lederen: «Klimapolitikken er ofte et lappverk av symbolpolitikk, virkemidler som slår hverandre ihjel og dyre tiltak med tvilsom effekt». Mange vegprosjekter i distriktene kan nok være ulønnsomme, men ny E-18 til Oslo vestfra er uten tvil det mest miljøskadelige og unødvendige av alle norske vegprosjekter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.