torsdag 7. juni 2012

Stor-sjukehus: Lengre reiseveg: Dårligere velferd og miljø


Over hele landet strides det om plassering av sjukehus. Politikernes byråkrater i de ustyrlige «foretakene» der politikerne sitter som byråkratenes gisler ønsker å legge ned lokalsjukehusa og bygge nye sentrale sjukehus. Mange politikere ser også for seg nye «byer» der de kan plassere sjukehus. I Oppland og Hedmark går Arbeiderpartiet inn for nytt storsjukehus på Biri. Men Lillehammer kommune og LO i Lillehammer (12. mars 2012) sier nei til nytt storsjukehus felles for Hedmark og Oppland. Dette innlegget sendte jeg til avisa GD, Gudbrandsdølen og Dagningen:

Bygging av nye store offentlige institusjoner er populært blant politikere, byråkrater, konsulentfirmaer og deres støttespillere i mediene. Så også med sjukehus landet rundt. I Drammen ønsket disse kreftene å bygge et nytt storsjukehus for Buskerud fylke langt øst for Drammen for å skaffe nytt liv i en stagnerende del av fylket og som en revansj for at denne fylkesdelen ikke fikk landets nye hovedflyplass på Hurum. Lokaliseringa der er ennå ikke avklart, og stadige nye forslag om lokalisering i Buskerud fylke kastes fram. Uenigheten er kanskje så stor at Buskerud taper kampen om sjukehusmilliardene med Innlandet, sånn som Buskerud også tapte kampen om hovedflyplassen.

I Buskerud har Transportøkonomisk institutt sett nærmere på hvordan nedre Buskerud kan løse sine transportproblemer på en miljøvennlig måte. TØIs konklusjon er klar, fortetting av bosetting og arbeidsplasser og tilrettelegging for kollektivtransport, gåing og sykling. Egentlig en åpenbar selvsagt konklusjon.

Fra min fritidsbolig på Nordseter, på veg fra Drammen tilbake til min barndomskommune Oslo, registrerer jeg at plassering av nytt sjukehus for Hedmark og Oppland av politikere, redaktører og byråkrater tenkes plassert og bygd helt løsrevet fra økonomi og miljø på Biri.

Nå er realiteten at miljøhensyn er et ikke-tema for politikere, alle er nå i praksis enig med Fremskrittspartiets miljøsyn og alle baserer sin politikk på det. For det må jo nærme seg en meningsløshet når en skal plassere et nytt storsjukehus for to fylker like langt fra Hamar som Drammen ligger fra Oslo, og like langt fra Lillehammer som Asker ligger fra Oslo. I ei bygd der det i dag ikke bor flere mennesker enn i et par blokker i Oslo.

I stor-Lillehammer (inkludert Ringebu) bor over en tredel av Opplands innbyggere. Alle pasienter, pårørende og ansatte fra dette området, og lengre nord i Oppland, får lengre reiseveg til sjukehuset om det plasseres på Biri, og tilsvarende fra Hedmark. Nytt sjukehus på Biri dreier seg om å flytte mange tusen arbeidsplasser ut av byene. Konsekvensen av samlokalisering til ett stort sjukehus blir en betydelig økt reisevirksomhet for folk i Hedmark og Oppland. Det betyr også ganske sikkert færre pårørende og venner som besøker pasienter på Biri-sjukehuset, og med det også at pasientene ikke blir fortere friskere.

Å plassere en institusjon som et sjukehus på et i denne sammenheng «øde» sted som Biri, er i praksis å bygge en ny by det er ikke er grunnlag for. Det krever videre nye investeringer til veger for noen få folk, og som må gå på bekostning av kommunikasjonsløsninger andre steder i landet, i praksis som alltid i Oslo-området. Det er interessert å merke seg at Oppland Arbeiderparti stemte ned forlaget fra Torstein Rudihagen om å kombinere utbygging av sjukehuset på Biri med den sterkt etterlengta jernbanestrekninga mellom Gjøvik og Lillehammer. Ikke bland miljø inn i dette, er det lokale Aps klare melding. Og det har de rett i, dette har ikke noe med miljøtiltak å gjøre.

Heller ikke har bygging av nytt stor-sjukehus med hensynet til pasienter og helse å gjøre, som politikerne, byråkratene og redaktørene hevder. Kort veg til sjukehus er et velferdsgode. Derfor er dagens plassering av sjukehusa den beste for befolkninga, miljøet og de av oss som av og til blir pasienter og pårørende. Både lokalsjukehus og nytt storsjukehus er uansvarlig, men i praksis bare en langsom nedlegging av lokalsjukehusa. Til krevende medisinsk behandling er det ikke mange nok innbyggere i Hedmark og Oppland til at det kan tilrettelegges for slik behandling lokalt. Det får gjøres på Rikshospitalet, eller i et annet landsdelssjukehus som har spesialisert seg, slik Haukeland i Bergen er landssenter for brannskader. I hele Norge bor det fortsatt ikke flere enn i en liten bydel i New York.

I stedet for å bruke milliarder på politiske minnesmerker, trengs midlene til å bygge t-baner i Oslo, der ungdommen, også fra Hedmark og Oppland, heller vil bo. For der har de mange velferdsgoder som frihet fra «bygdedyret», og særlig ett: Kort veg til sjukehus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.