fredag 18. mai 2012

Euro-krisa: Hvordan løser de problemet?


Å innføre euroen, var ikke særlig gjennomtenkt, snarere uansvarlig. Les Øyvind Østerud sin beskrivelse, Euroens forbannelse. Men som noen journalister har pekt på, det er slik EU-lederne, de politiske lederne der i samarbeid med sine byråkrater, har «utvikla» EU: Uten folkelig oppslutning har de pressa gjennom tiltak på tiltak og satsa på at det skulle gå bra. Og hittil har det gått bra. Slik også med innføringa av euroen. Inntil siste kapitalistiske krise.

Bankene i mange land, ikke minst i EU, har fått problemer, enda de tjener betydelig på utlån. Da tromma EU sammen til toppmøte på slutten av fjoråret, og alle land er nå enige om det tyske kravet, en ny finanspakt, der EU skulle kontrollere de offentlige budsjettene i alle euroland. Det ble tatt opp enorme lån for å gi i støtte til land med problemer. Som NRKs Steinar Mediaas har uttalt, 9 av 10 støttekroner går til bankene. Hellas er gitt slik «støtte», mot krav om betydelige offentlige nedskjæringer som vilkår.

Franskmenn i valg har gitt støtte til en ny president som har sagt at han vil endre de enstemmige EU-ledernes politikk for å løse krisa, uten at det er grunn til å tro at han tør følge opp løftene. Nå har velgerne i Hellas gjennom siste valg vist at det ikke er flertall for nedskjæringene. Og de greske politikerne er ikke i stand til bli enige om en ny regjering.

Da blander lederen av det internasjonale pengefondet seg inn og sier at dette må grekerne bare godta, ellers kan det bli svært vanskelig både for dem og andre. 

Dagens Næringsliv har i instruktive oversikter både 16. mai og 18. mai vist dominoeffektene av at Hellas trekker seg ut av euroen, eller blir kasta ut. De økonomiske konsekvensene blir betydelige, virkelig alvorlige, for svært mange land. Ikke bare for Spania, Portugal og Italia, men kanskje mest for Frankrike!

Det blir spennende å se hvordan de politiske lederne i EU forholder seg til denne utfordringa. Det synes allerede nå klart at de vil satse på omfattende politisk press i form av trusler overfor de greske velgerne fram mot valget 17. juni: «Stem som vi forlanger av dere!».

Med så store skadevirkninger for hele EU, skulle en heller tro at det vil være smartere å komme grekerne i møte med litt mildere tiltak for å sikre valg av greske politikere som er lojale til EUs hovedlinje. Men det er da ikke noe som tyder på at EU-lederne vil oppføre seg slik?

I mellomtida «stemmer» innbyggerne, særlig sør i Europa, med å ta ut sine euro fra bankene. Det øker problemene for landa sør, for euroen og for alle europeere.

Hva gjør lederne i EU? De gjør vel ingenting? De oppfører seg slik som en 18-årig gutt bak rattet i full fart mot en sving?

Jeg har lenge trodd at dette løser EU-lederne slik at de uforstyrra kan fortsette som før. Først nå begynner jeg å skjønne hvor dramatisk farlig dette er. Igjen er det tysk politikk som er hovedårsaken til andre europeeres problemer. Det er Tysklands økonomiske politikk som skaper problemer; tyskerne har tjent der andre har tapt. At det ikke finnes noen form for organisert politisk opposisjon med et politisk alternativ mot denne politikken i noe europeisk land, gjør situasjonen bare enda verre.

Det er lenge til jul, men grisen er født…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.