torsdag 10. mai 2012

Sykkel: Penger ikke nok


Dette innlegget stod på trykk i Aften i går:

Det var positivt å høre stats-minister Stolten-berg og miljø-vernminister Solhjell presentere klimameldinga med sterk økning av bevilgningene til sykkelveganlegg.
Det er bare det at penger ikke er problemet for å legge til rette for sykkel. Det vet også statsministeren svært godt. Til Finansavisen 31. mars 2010 uttalte han nemlig: «… vi er … avhengig av et styringssystem der vi viser respekt for at det er kommunene som regulerer tomter, og gjør reguleringstiltak om for eksempel å fjerne parkeringsplasser i gatene for å gjøre plass til sykkelveier.» Nettopp. Det er mangelen på politisk vilje til å prioritere sykkel på bekostning av andre interesser som er problemet for sykkeltiltak i byene. Skal Stoltenberg og Solhjell få brukt sine penger, må staten derfor overta ansvaret for sykkelveger i byene med reguleringsmyndighet til å overstyre motvillige bypolitikere og politiet. Penger nytter knapt til å få vegvesenet og kommunene til å fjerne snø og sand fra de få sykkelanlegg som finnes. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.