mandag 1. november 2010

Sjukehus i Drammen eller Gullaug: Haster for hvem hvor fort?


Dette innlegget står på trykk i Drammens Tidende i dag, etter å ha ligget i redaksjonen en stund. Det er gjengitt akkurat slik jeg ville, bortsett fra setninga «Den som har en dårlig sak som ikke alle forstår konsekvensene av, har alt å tjene på at avgjørelsen blir tatt før det går opp for alle hva som er vedtatt.» 
Her kommer innlegget:

Sykehus: Haster for hvem hvor fort?

Jeg har vanskelig for å forstå lederen 22.10, «Det haster med et nytt sykehus», annerledes enn som et nødrop overfor Buskerud fylkesting og flertallet av fylkets stortingsrepresentanter. Der avisa, uten å skrive det, legger opp til at Gullaug-tilhengerne skal be statsråden bryte inn og sette tilside den organisasjonsprosessen som er forutsatt for vår nåværende sykehusorganisering. For en behandlingsfrist til mars 2012 som Vestre Viken har satt, er en rimelig frist.


For monstersykehuset Gullaug haster det med å komme i gang med bygginga og tildelinga av midler i størrelsesorden 10 milliarder. For jo mer søkelys det blir satt på dette prosjektet, jo mer vil dette trollet sprekke som det luftslottet det er. Gullaug er i strid med området det nåværende sykehusområdet Vestre Viken omfatter; Gullaug kan ikke lenger sees på som en Buskerud-sak. Martin Kolbergs ord teller ikke mer enn synspunktene til stortingsrepresentantene fra Asker og Bærum. Gullaug legger beslag på et usannsynlig stort samfunnsmessig beløp som det samme området fornuftigere kan bruke til andre formål. Flytting til Gullaug er i strid med en rasjonell bruk av helseressursene i regionen Vestre Viken. Og ikke minst er det sterkt i strid med kravet om å redusere miljøbelastningen gjennom mindre reising og det statlige miljøtiltaket med kommunal belønning; Buskerudbyen. I tillegg egner den forurensa grunnen på Gullaug seg lite til sykehusområde. Fordelene ved å opprettholde dagens lokalisering er store, ikke bare for Drammens innbyggere, men for alle i Buskerud og vestre del av Akershus.

Uavhengig av politiske løfter er bygging av Gullaug en trussel mot akutt- og fødetilbudet i Kongsberg, på Ringerike og i Bærum. Det viser erfaringa fra Østfold og Oslo oss, når store investeringer som den mulige på Gullaug skal betales. At vi for spesielle og vanskelige lidelser må reise til Radiumhospitalet og Rikshospitalet for behandling, er ingen ulempe. Det er alltid en fordel å bli behandlet av spesialister. Det er uproblematisk at spesialisttjenesten for brannskader ligger i Bergen, for et av Europas mest langstrakte land.

Det er å beklage at Drammens Tidende ikke ser dette, og i stedet heller klart sier at Gullaug er et luftslott som bør skrinlegges — straks! Avisa bør tørre å tale en mektig del av buskerudpolitikerne imot. Slik at arbeidsforholdene for de ansatte raskere kan forbedres — i Drammen.

Avisa har rett i at det haster — for noen. Den som har en dårlig sak som ikke alle forstår konsekvensene av, har alt å tjene på at avgjørelsen blir tatt før det går opp for alle hva som er vedtatt. Tida jobber mot monstersykehuset Gullaug, fordi det er et ufornuftig forslag som ikke er basert på et nødvendig helhetssyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.