torsdag 18. november 2010

Folkemøte i Bærum: Sterk stemning mot Gullaug


Ordførerne fra Asker og Bærum, og stortingsrepresentanter fra Akershus, enten de var fra Arbeiderpartiet, Høyre eller Venstre, ga ingen støtte til nytt storsjukehus på Gullaug. Snarere tvert imot, stemninga blant ordførerne og stortingspolitikerne, ikke minst blant tilhørerne i salen, var bastant mot Gullaug. Her skal Martin Kolberg, Ap, og Trond Helleland fra Høyre, kjørt seg. Jeg må si det ble en stor kveld for synet til aksjonen «Bevar og forny sykehuset i Drammen» på folkemøtet i Bærum kulturhus i Sandvika (tegna av Snøhetta).

Som representant for «Bevar og forny sykehuset i Drammen» var jeg invitert til å delta i et panel sammen med høyreordførerne i Asker og Bærum, stortingsrepresentant Marianne Aasen, Ap, leder av Venner av Bærum sykehus John Kjekshus og viseadministrerende direktør i Vestre Viken, Ole Tjomsland. Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, hadde sagt ja, men meldte forfall. Et forfall jeg antyda kunne være påtvunget han fra Buskerud Høyre og Buskerud Høyre sin stortingsrepresentant Trond Helleland fra Ål i Hallingdal, en aktiv forkjemper for et nytt monstersjukehus på Gullaug.

Marianne Aasen (tidligere Aasen Agdestein), hadde ingen spesiell sans for Gullaug, og påstod at bevilgninger til nytt sjukehus der ikke hadde vært oppe i Arbeiderpartiets gruppe i Stortinget. Hun gjorde videre oppmerksom på at hun stilte seg tvilende til om det var mulig for Stortinget å bevilge så mange milliarder som var nødvendig for Gullaug, et sted så nær Oslo, når sjukehusbehov for enda større beløp var nødvendig i hele vårt langstrakte land.

Askers ordfører, Lene Conradi, var ganske sjokkert over beslutningsmåten når statsråden plutselig trylla fram 250 millioner kroner til kjøp av tomta på Gullaug i forbindelse med valget i fjor. Ikke minst fordi dette skjedde gjennom en beslutningsprosess som hun trodde hvertfall ikke hørte hjemme i en sak som dette: ved at Martin Kolberg bare ringte til statsråd Bjarne Håkon Hanssen og sa de skulle ha disse offentlige millionene.

Heller ikke ordfører Reinfelt i Bærum trodde det var så enkelt å Stortingets oppslutning til å bruke så mange milliarder til nytt sjukehus i Lier.

Jeg viste til at det ikke bare var Arbeiderpartiet som ivret for Gullaug, men at Gullaug-tilhengerne satt sentralt også i Høyres stortingsgruppe, med representantene Helleland og Werp, og ikke minst ansatt som rådgiver i Høyres stortingsgruppe, Lene C. Westgaard-Halle, både Drammens-, Buskerud-, Larvik-, og Vestfold-politiker. Leder i Buskerud Unge Høyre er også aktiv for Gullaug. Etter paneldebatten sa stortingsrepresentant fra Høyre og Eidsvoll, Sonja Irene Sjøli, at Høyre ikke hadde behandla Gullaug og at hun ikke trodde det i det hele tatt var mulig å vedtak om Gullaug i Høyres stortingsgruppe, og at hun nok skulle holde Helleland og Werp i øra. Jordmor Sjøli ville ikke være noen fødselshjelper i Høyre for Gullaug!

Viseadministrerende direktør Ole Tjomsland innleda paneldebatten og forsikra om at tilbudet i Bærum skulle være omtrent som nå, og at det ikke var grunnlag for all den bekymringa som kom fram før møtet. Jeg viste til at det verken var Vestre Viken eller Helse Sør-Øst som kunne avgjøre dette, men at de handla etter politisk ordre. Ett av de pålagte ordrene var å forhandle om kjøp av tomta på Gullaug. Jeg viste også til at Helse Sør-Øst viste til at Ahus hadde kosta 8 milliarder når de begrunna behovet for å flytte pasienter til Ahus fra alle lokalsykehusa i Oslo, og derfor måtte legge ned lokalsjukehusa. Jeg avviste å kunne stole på disse politiske løftene med et lite sitat: «intet er mer som skrift i sand, enn løfter om kjærlighet». Og politiske løfter er enda mindre verdt. Det var et argument forsamlinga forstod svært godt.

Det var også motstand mot å legge ned Blakstad og Dikemark og bygge nytt felles psykiatribygg på Gullaug og kun psykiatri, ved slik å gi Buskerud Arbeiderparti og Buskerud Høyre en politisk nødløsning slik at noe prestisje kan reddes for dem. Jeg tok opp ryktet om den løsninga for å gjøre det alternativet vanskeligere i de «lukkede rom». Det fikk jeg støtte særlig fra Askers ordfører på. Hun var mot sentralisering av all psykiatrivirksomhet på Gullaug.

Det var ikke tvil om at det store spøkelset som ga den store usikkerheten blant folk og lokalpolitikere, var trusselen om å bygge nytt sjukehus på Gullaug. Nybygg og mindre utvidelse i Drammen sentrum var ingen mot. Ved en slik løsning ville det oppstå en balanse i det som kan tilbys av sjukehustjenester i Bærum, på Kongsberg, på Ringerike og i Drammen.

Marianne Aasen formidla videre fra sin partifelle, statsråd Strøm-Erichsen, at hun ikke kunne forstå den store bekymringa i Bærum om det framtidige sjukehustilbudet. — Statsråden kan sjøl raskt skape ro ved å gå ut og si at Gullaug er skrinlagt!

Askers ordfører kunne heller ikke forstå at ikke Drammens ordfører på vegne av Drammen Høyre ville gå ut og markedsføre sitt syn mot Gullaug og for fornying og utvidelse i Drammen – på tvers av vedtak i Buskerud Høyre.

En svært dårlig kveld for Gullaug. Akershuspolitikerne samler seg til motstand mot trusselen Gullaug! Flott!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.