mandag 15. november 2010

Kloakkalliansen gjenoppstår

Følgende innlegg står på trykk som kronikk i Drammens Tidende i dag. Det tar utgangspunkt i den kampen Drammens ledende politikere, og et enstemmig bystyre så seint som i april 1987, kjempa for, nemlig å beholde retten til å slippe urensa kloakk fra 40 000 drammensere ut i Drammenselva og i Drammensfjorden. De ivrigste forkjemperne for å bruke elva som dumpingplass, og som blamerte seg sånn i 1987, de tidligere ordførerne Erik Dahlheim (Ap) og Turid Wickstrand Iversen (H), har nå slått seg sammen for å flytte sykehuset i Drammen ut av byen. Mens mange i Drammen feirer i dag Strømsgodsets NM-gull i fotball for menn og forbereder et 200 års byjubileum til neste år, så arbeider byens mest innflytelsesrike politikere for å flytte sykehuset ut av byen. Finnes det andre nordmenn enn drammensere som kan feire seg sjøl på en så destruktiv måte? (Jeg er glad for at jeg ikke er drammenser!)

Her er kronikken:

Drammen utvikler seg i dag på en stolt måte rundt ei elv rensa for kloakkutslipp fra byens innbyggere. Sett med dagens øyne virker det opplagt at det var en selvfølgelig samstemmighet om at kloakken skulle renses. Men det var det ikke. Etter fylkesmannens første rensepålegg i klarte daværende ordfører Erik Dahlheim å overtale sin partifelle daværende miljøvernminister Brundtland til fortsatt å slippe urensa kloakk ut vi elv og fjord. Ved neste rensepålegg fra fylkesmannen ti år seinere, i 1987, fulgte daværende Høyreordfører Turid Wickstrand Iversen opp Dahlheims politiske linje ved å få bystyret i april 1987 til enstemmig igjen å anke rensepålegget inn for miljøvernministeren. Iversen ledet sommeren 1987 en delegasjon fra bystyret med Drammen Ap for å presse miljøvernministeren til fortsatt kloakkutslipp, og hun uttalte seg i optimistiske ordelag til avisene etterpå. Men denne gangen sa daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck nei, og påla i stedet kommunen å rense kloakken. Et betydelig politisk nederlag for Dahlheim, Iversen og et enstemmig bystyre (inkludert dagens ordfører). Men et nederlag som ble til stor glede for Drammens innbyggere og hele byen den dag i dag.

Det er derfor med stor forbauselse at jeg ser de gamle allierte som aktivt kjempet mot kloakkrensing og så pinlig blamerte seg politisk, skamløst gjenoppstår og arbeider mot Drammens interesser nok en gang. Denne gang for å gjøre sykehuset vanskeligere tilgjengelig for Drammens og Eikers innbyggere, og fortsatt mot miljøverninteresser.

Arbeiderpartiets tidligere statsråd Sylvia Brustad klarte å sette foten betydelig ned for monstersykehuset på Gullaug etter at også Helse Sør-Øst gikk imot. Dessverre klarte Martin Kolberg å kuppe den nå velbeslåtte og tidligere statsråd Hanssen til å pålegge Helse Sør-Øst å prioritere å legge ned Drammen sykehus og flytte det ut til Gullaug, ved å pålegge tomtekjøp. Interessant er det da å merke seg at helseminister Strøm-Erichsen i Stortinget 19. oktober i år i en interpellasjon fra en stortingsrepresentant fra Akershus sa at Gullaug var aktuell fordi Helse Sør-Øst hadde bestemt det («Helse Sør-Øst har opplyst…»). Men overfor meg hevder Helse Sør-Øst at de vurderer Gullaug fordi de er pålagt det av helsestatsråden. Derfor kan Helse Sør-Øst heller ikke tillate at jeg legger fram vår aksjons syn overfor dem. Jeg tar det som et positivt tegn at ingen av de to bestemmende aktørene, helsestatsråden og Helse Sør-Øst, vil vedkjenne seg Gullaug, men skylder på hverandre.

Sykehusutbygging er ikke lenger en fylkessak. Bærum og Asker ser helt korrekt Gullaug som en alvorlig trussel mot deres lokalsykehus, og organiserer seg mot bygging der. Gullaug vil selvfølgelig også true tilbudet på Ringerike og på Kongsberg. Dette er sløsing med milliarder. Og ikke minst: Gullaug vil være en miljømessig katastrofe med sin økte trafikk.

Dersom tilhengerne av Gullaug hadde vært opptatt av pasienter, ansatte og pårørende i en miljømessig økonomisk forsvarlig ramme, har de nå fått mange håndsrekninger til å trekke seg: Drammen har nå plass til hele Gullaug på det nåværende området. Tomta på Gullaug har mange miljømessige mangler som forurensing og kvikkleire. Fylkesmannen har utallige innvendinger til de mange planene for Gullaug-tomta. Tiltaket Buskerudbyen som kommunene har sluttet seg til og får millioner av kroner i tilskudd fra, forutsetter fortetting av store arbeidsplasser som sykehus rundt trafikknutepunkt, som i Trondheim sentrum.

— Den gamle kloakkalliansen som gjenoppstår for Gullaug uttrykker bare en prestisjekamp fra en isolert politisk elite.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.