lørdag 22. august 2009

Hvor er det blitt av naturvernet?

Nå kappes selvutnevnte miljøverne om å sette i gang miljøvennlig energiproduksjon. Det de kappes om, er å sette i gang flest mulig vindkraftanlegg. I går hadde en av lederne i Miljøpartiet de grønne en kronikk i Klassekampen der han uttrykte sin støtte til vindkraftutbygging.

Det er åpenbart miljøvennlig og fornybar energi den som er utviklet gjennom vindmøller. Men det er da ikke dermed sagt at det bare er å sette i gang slik produksjon?

I hele mitt voksne liv har hovedinnsatsen for naturvern vært mot vasskraftutbygging, en åpenbart fornybar og miljøvennlig energi. Det har vært mot oppdemming av vann som Gjende og en rekke andre elver og dammer. Det har vært irrelevant at den energien som er produsert av kontrollert vann har vært fornybar. Ødeleggelsene av naturen med vanntomme elver, stygge strandsoner og like stygge demninger, har vært viktigere enn at energien vannet produserer er fornybar. Seirene vi har fått har vært riktige, nederlagene tunge å bære (Alta).

Men denne vurderinga føler jeg omtrent er fullstendig fraværende når det gjelder vindmøller. Venstre, som oppfatter seg som et miljøvennlig parti og gjerne vil innbille oss andre det også, er skikkelig indignert og opprørt over det de mener er den rød-grønne regjeringas manglende satsing på vindmøller. Men hvorfor er vindmøllenes vansiring av landskapet, og dreping av fugl som ørner, et ikke-tema for Venstre og for alle de andre partiene? Måten de begrunner sin beundring for vindmøller, skulle jo egentlig også tilsi at de vil gå inn for oppdemming og utbygging av resterende ikke utbygde vassdrag? Slik vel Høyre, Frp og Arbeiderpartiet i dag mener?

Jeg savner faktisk heller en innsats for bølgekraft. Den er både fornybar og vel ikke på langt nær så miljøskadelig?

Jeg er medlem av både Norges Naturvernforbund og Den Norske Turistforening. Og jeg synes at innsatsen mot vindmøllenes landskapsødelegging ikke har vært på det nivået den burde ha vært. Det vil si på samme nivå som den nødvendige motstanden mot vassdragsutbygginga.

2 kommentarer:

  1. Jeg har tenkt en del på dette jeg også, Ove, men jeg tror kanskje vi er der at det er på tide å faktisk velge mellom pest og koleara. Og vi må nok produsere all den fornybare energien vi bare klarer om vi skal hindre atomkraftfantastene i å lykkes med sine vikarierende klima-argumenter. Og så kan vi vel i noe større grad velge hvor disse vindmølleparkene skal være. Ei elv som skal demmes opp må nødvendigvis tas der elva ligger, mens vindmøller kan vi sette opp der det er minst mulig ørn for eksempel. Eller?
    Tarjei

    SvarSlett
  2. Takk for kommentar. Hadde i det minste vindmøllene vært plassert andre steder enn langskystlandskapet. Muligens da, hvertfall. Nedover langs E-6 i Sverige, står det vindmøller på jorder. Ikke så veldig langt fra kysten, maks 5-20 km, men i klart jordbrukslandskap. Der er jeg enig i at det ikke er så ille. Men altså, hvorfor ikke mer bølgekraft. De tegningene jeg har sett av dem, virker ikke skjemmende på meg i det hele tatt. - Atomkraft, ja jeg ser det som et ledd i en framtidig destruksjon av jordkloden…

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.