onsdag 9. november 2016

Med Trump og Brexit: Kan dagens intellektuelle venstre ta til vettet?


Misnøyen brer seg i Europa og USA. Økonomi og politikk gjør at mange føler seg «fremmedgjort» og protesterer. Hvordan forholder venstreorienterte seg til det? Hive på med flere skjellsord fra Thomas Hylland Eriksen, Lars Gule, Mattias Gardell, alle de ledende venstreorienterte politikere og de politiserende «forskerne» som fyller Klassekampens spalter med sitt overklassesnakk? Jobbe enda hardere for økt innvandring og tilpasning til muslimske skikker?

Det er ikke bra at folks sinne fanges opp av de som går inn for en høyreorientert økonomisk politikk. Men det er det eneste alternativet i Europa og USA nå, når «venstre» vender vanlige folk ryggen. Kan de som går for en økonomisk rettferdig politikk for mer likhet, endre seg? Til å se de økonomiske og kulturelle problemene med stor innvandring av ufaglærte og uutdanna mennesker fra førindustrielle samfunn, med gjeninnføring av religiøse skikker, med de internasjonale handelsavtalene, det internasjonale rettstyrraniet med menneskerettsfundamentalismen?

Jeg er pessimistisk. Venstreorienterte ledere og sympatisører har over lang tid utmeisla en fast politikk med en nedlatende holdning til folk flest og knytta seg til en politikk med økt innvandring, prioritering av minoritetene og fortrinnsrett til internasjonale domstoler. Som sett fra professorkontorene på Blindern. Ellers i Europa er de venstreorienterte sterkt antinasjonale. I EU ser mange på motstand mot medlemskap i EU som noe nær nazisme. I Norge prioriterer Rødt å fjerne grensene og be som mange som mulig å komme til Norge, som det står i Rødts program og uttales av Rødts  antirasistiske leder. Dette skal Bjørnar Moxnes i Oslo kjempe for en stortingsplass med. (Med åpne grenser sparer Rødt om ikke annet enhver krone på forsvarsbudsjettet).

Når ikke milliarder av verdens folk kan komme  komme til Europa og USA, men bare noen få av dem som ikke en gang blir hjulpet, er det da riktig å satse sin politikk på disse få fattige i stedet for de mange fattige verden over? Hva med venstreforståelsene i samarbeid med USA for å lage militære opprør mot fungerende regimer som fungerer til millioner av menneskers fordel, framfor å omgjøre dem til krigsskueplasser som i Libya og Syria? En angrepspolitikk som Trump sier han vil stanse. 

Jeg er ikke optimistisk for hva de sprenglærde sjøloppnevnte venstreorienterte kan klare å endre seg til.

Det er mye uro i verden, og framtida er ikke lys.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.