fredag 29. juli 2016

Clinton - beregnelig krigshisser og kriger


Dette innlegget er sendt Klassekampen, men det kommer nok neppe på trykk. Heldigvis fikk to andre inn innlegg som gikk imot Hareides innlegg i avisa, og som trakk fram hvor kritisk og farlig Clinton er.

Hele det samstemmige europeiske «venstre», dominert av «sosialister» som bekjemper staters grenser og eksistens, sammen med deres allierte blant universitetsekspertene og journalistene, kappes om å håne og latterliggjøre den ene presidentkandidaten i USA; Donald Trump.

Det er tidligere rektor på Nansenskolen og tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet, Dag Hareide, som i Klassekampen 26. juli på vegne av alle «venstreorienterte», og ikke minst de moralsk-inspirerte kristne verdensfrelserne med ekstrem våpenmakt på sin side, som går i kampen for den ene av USAs presidentkandidater. Under dekke av å si at den ene er det minste av to onder. De tar dermed også klar stilling mot halvparten av USAs velgere.

Hareide skriver: «Vi står overfor en narsistisk, aggressiv og uberegnelige personlighet», og skriver at han skjelver når han tenker på at Trump skal sitte med atomknappen. Hareide, som heller ingen andre i den norske og europeiske eliten, viser til praksis fra Trump eller uttalelser fra han som sannsynliggjør denne karakteristikken. Hareides karakteristikk av Trump passer derimot godt på Hillary Clinton, dokumentert gjennom hennes politiske virke i flere tiår. Bortsett fra at hun ikke er uberegnelig. Når hun ikke er uoppmerksom og slurvete (eposter og ambassaden i Libya), er hun beregnelig. Hennes løsning på alle politiske problemer, er våpen og krig. Som i Libya, i Syria og overalt, til en forveksling det samme som EUs, Natos og Norges regjeringer mener. Trump har varsla nei til EUs og Natos krigstrusler overfor Russland. Og Trump har, i motsetning til «fredsvennenes» Clinton, vist til at USAs ikke får igjen noe for krigsinnsatsen i Midt-Østen, uten tapte utgifter og hjemsendte kister. Trump truer hele det krigshisserske Europa, inkludert en samstemt politisk norsk elite. Om Trump som president følger sine løfter, må europeiske stater, og et overveldende om ikke et enstemmig Storting, og alle europeiske parlamenter, øke militærutgiftene dramatisk med kraftige skatteøkninger og omfattende sosiale nedskjæringer for å bygge opp det militærapparatet som skal forsvare den nåværende krigshisserske omringingen av Russland. 

Jeg er mest tilhenger av politikken til Bernie Sanders i USA. Hans politikk er det dessverre ikke mulig å få gjennomslag for i USA for tida, gitt de politiske maktforholda i USA. For EUs fire «friheter» står sterkere der, og hos Clinton, enn i Europa. For Norge og Europa er derimot utenrikspolitikken som USA vil føre, viktigst. Trump har signalisert forhandlinger, ikke konfrontasjoner og kriger som Clinton praktiserte som utenriksminister.

I tillegg til at faren for en ny verdenskrig, og bruk av atomvåpen, vil bli mindre med Trump som USAs president, vil en seier til Trump forhåpentligvis også markere et vendepunkt for å stanse den internasjonale og udemokratiske politiske og økonomiske elitens arbeid med å ødelegge verden. Og ikke minst bidra til å svekke denne elitens altfor mange svært velutdanna og «moralske» støttespillere. Også i Norge. 

Ove Bengt Berg,
interimstyret Venstrepopulistene.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.