søndag 17. juli 2016

Populisme: Støres «nyanser»


Dette innlegget står på trykk i Klassekampen 18. juli, en del vingeklippet i forhold til mitt innsendte innlegg:

Arbeiderpartiets leder, tidligere utenriksminister og helseminister, den nålevende partilederen med de beste eksamenskarakterene, Jonas Gahr Støre, kritiserer sine politiske motstandere i Klassekampen 13. juli. Dem han kaller, det vil si anklager for, å være «populister», ser ikke som han at politikken har nyanser, og at politiske spørsmål ikke er svart/hvitt.

Nå kan vel ikke den skoleflinke politikeren så mye om det indre livet til dem han anklager for å være svart-hvitt-tenkere? For de anklagede har ikke andre typer politiske standpunkter enn Støre. Støre er ikke både for og imot norsk medlemskap i EU, han er ikke både for og imot den underdanige EØS-avtalen. Han har et svart-hvitt standpunkt, han er for norsk EU-medlemskap og for EØS-avtalen. Han er ikke nyansert i forhold til norsk krigsinnsats. Han har et svart/hvitt-standpunkt, han er for norsk krigsinnsats i Afghanistan, Libya og Syria. Han lærte ikke på eliteuniversitet Sorbonne i Paris at slike angrep på stater kunne ødelegge disse selvstendige statene og med ufattelige folkelige lidelser som følge. Noe det gjorde. Derfor hadde han det ikke med i sin selvskrytende nyanserte tenking. Han er for folkeretten, men er så nyansert at han mener den bare kan brytes — når det passer hans nyanserte innfall. Eller skal vi heller si pålegg, sikkert «nyansert», fra USAs president?

Statsansattes ytelsespensjon, den ser også Støre nyansert på? Men ikke mer nyansert at han og hans parti er for å fjerne den — som regjeringsparti. Arbeiderpartiet står i fremste rekke for å skjære ned vanlige folks pensjoner. Det er ikke nyansert, det er svart/hvitt. Kanskje holdninga til muslimske menigheters politiske krav er nyansert. For til dem skifter Ap standpunkt annen hver dag, nærmest som etter å ha kasta mynt og krone. Som i innvandringspolitikken. Som gjennomførte «populister».

Med sine svart/hvitt-anklager mot dem han er uenig med, prøver Støre å innbille andre om at han ikke skjønner forskjellen på et politisk seminar og et politisk parti og generell politisk virksomhet. Muligens lykkes han med det, siden flere anklager han som tåkeprater. Men et politisk parti med sine politikere stiller til valg med politiske standpunkter. Og de valgte politikerne fatter ikke «nyanserte» «på den ene siden på den andre siden»-vedtak. De velger ja eller nei, som Støre gjorde som statsråd. Det er faktisk politikkens formål å fatte vedtak, å si ja til noe og nei til noe annet.

Noen av oss liker ikke de vedtakene Støre og hans mer og mer Høyre-like parti kjemper for. Vi er rett og slett veldig imot dem, uansett hvor mye Støre sier at  bare hans tanker er nyanserte, mens vi som er uenig med ham påstås å tenke svart-hvitt.

Støre er en god skiløper. Millioner av nordmenn og hundretalls millioner i verden ville tjene mye på om vi slapp hans svart-hvitt-politiske vedtak om flere utenlandskriger og økonomiske nedskjæringer i regjering. Sånn at han kunne få mer tid til sine elskede nyanser: nyanserte treningsformer, nyansert terreng og nyanserte snøforhold.

Ove Bengt Berg

Interimstyret, Venstrepopulistene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.