tirsdag 23. desember 2014

Svensk politisk elite: Bygger politikerforakt


De ledende politiske kreftene i Sverige var sterkt misfornøyd med resultatet av det siste valget. Det som blir omtalt som den «rød-grønne» blokka vant flere mandater enn den en blåere Alliansen som hadde styrt Sverige i to riksdagsperioder. Partiet som er imot den svenske innvandringspolitikken, Sverigedemokratene (SD) og som blei anklaga for historiske og aktuelle bånd til nazismen, dobla sin oppslutning til nesten 12 prosent oppslutning.

Sosialdemokratene danna likevel regjering med Miljøpartiet etter å ha droppa å ta med Vänsterpartiet i regjering. Og utarbeida et budsjett. Først stemte de rødgrønne, Alliansen og SD på hvert sitt budsjettalternativ. Men da ingen av disse forslaga fikk flertall, ble det ny avstemning mellom de to forslaga som fikk flest stemmer, og da stemte SD for Alliansens forslag. Den sosialdemokratisk leda regjeringa fikk dermed et «borgerlig» budsjett å styre etter.

Men det var ikke noe problem for sosialdemokratene, de ble sittende og ville styre med dette «borgerlige» budsjettet, som om den var en regjering fra Alliansen.

I stedet var sosialdemokratenes politiske løsning å skrive ut nyvalg. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor. Lite tyda på at SDs oppslutning, det som blei sett på som det egentlige politiske problemet, skulle reduseres vesentlig. Det var ikke en gang sikkert om sosialdemokratene sammen med Miljøpartiet og Vänstern skulle få flertall etter nyvalget.

I går ble det altså klart at det er sonderinger mellom sosialdemokratene og Alliansen om tiltak som kan gjøre det mulig for den sosialdemokratiske statsministeren Stefan Löfven å trekke tilbake forslaget om nyvalg. Forslaget går dels ut på å gjøre det ulovlig å stemme to ganger på et forslag til budsjett; først sitt eget og deretter på ett av de to som fikk flest. Dette, som det hevdes, for å unngå å bli styrt av et lite parti på vippen. Men et lite parti kan jo fortsatt stemme med en større blokk første gang, slik at SD kan stemme for Alliansen i første omgang. Dernest forhandles det om en avtale mellom sosialdemokratene og Alliansen om at for 2015 skal sosialdemokratene styre etter en borgerlig politikk, men at de i 2016 skal få styre etter et sosialdemokratisk budsjett.

Jeg lurer på hvordan den politiske eliten i Sverige, lederne i de aller fleste og i de største partiene, og journalistene og alle de svenske professorpolitikerne, kan få seg til å tro at dette er måten å bygge tillit på blant velgerne? 

Det er vanskelig å forstå hvordan den svenske politiske eliten med slike forhandlinger kan bygge respekt blant vanlige svensker: Bli nedstemt på budsjettet, likevel bli sittende og styre med det de kaller en helt feil politikk, lyser ut nyvalg, forhandler «hemmelig» om å trekke tilbake nyvalget likevel, sitte i regjering som et forretningsministerium i regjeringskontorene uavhengig av hvilken økonomisk politikk som ligger til grunn og endre de politiske spillereglene konkret for å ramme ett parti i en konkret situasjon: 

Forstår de ikke at de bygger politikerforakt? 

Det er synd eliten i Sverige er så ensretta at det knapt finnes noen der som forstår det. Men det dreier seg jo egentlig bare om å prøve å tildekke at «borgerlig» og sosialdemokratisk politikk er helt lik — som i Tyskland og mange andre europeiske land.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.