lørdag 6. september 2014

Formuesskatt og moms - rike betaler lavest andel skatt


Innlegg i Klassekampen i dag, med en annen overskrift enn den jeg foreslo:

Innlegget fra Johan Moan 5. september gir grunn til å reflektere over denne avisas navn og formål. Moan skriver om «de nøysomme» som har så mye formue at de må skatte hele 1 prosent av en nettoformue på over 1 million kroner. Der nettoformuen bare er en liten del av den reelle formuesverdien (salgsverdien).

Moan og andre av landets rikeste klager på denne ene prosenten i skatt. De med lavere inntekt og med ikke skattbar formue, må bruke betydelig mer av sin inntekt til forbruk. De Moan omtaler «som sorgløst [har] brukt pengene så fort de har tjent dem, … hatt høyt forbruk…», og som dermed skaper etterspørsel og arbeidsplasser, har også fått sitt forbruk beskatta to ganger, nå med hele 25 % i «moms», merverdiavgift — mot 1 % formuesskatt. 

Jo fattigere du er, jo større blir andelen skatt av inntekten din. Jo rikere du er, og jo mer du kan spare, jo lavere blir andelen skatt av inntekt. Det er konsekvensen av den høye satsen på indirekte skatt, «moms». I tillegg kommer den fordelen de rikeste får ved å kunne trekke fra renter på lån med 28 %. Det er den viktigste ordninga for overføringa av penger til de rikeste, fra dem som har mindre og minst.

Det er ikke synd på de som har så stor formue at de må betale formuesskatt. Deres andel skatt av inntekt er lavere enn for folk flest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.