tirsdag 16. september 2014

Valget i Sverige: Tid for selvkritikk?


Dette innlegget står på trykk i Klassekampen i dag:

Partilederne i Sverige, alle utenom en, oppsummerer valget i Sverige som en seier for dem. For det er hele 87 % av det svenske folket som stemte på partier som ikke er «fremmedfiendtlig». Og derfor skal også innvandringen til Sverige øke. Det er bare det at de 87 % utgjorde 95 % for fire år sida. Det forhatte partiet er blitt utsatt for angrep, både verbalt og fysisk fra alle andre partier, moralsk indignerte enkeltpersoner og en samstemt ukritisk presse. I tillegg forsøkt politisk isolert i disse fire åra. Likevel har Sverigedemokratene økt sin oppslutning fra 5,7 % til 13 % i gårsdagens valg.

En må være blant den svenske Riksdagens øvrige representanter, og deres støttespillere mediene, for å være fornøyd med resultatet av fire års politisk innsats. Det er nok urettferdig å kritisere dem for mislykket politisk arbeid, for det de har drevet med er jo ikke annet enn en intern kappestrid i moralsk høyverdighet. I beste fall, når de ikke har gjort andre selvoppbyggelige moralske holdninger som å fysisk hindre andre i å ytre en politikk de ikke liker.

I Sverige er arbeidsledigheten på nær ti prosent, og svært mange innvandrere er arbeidsløse. Likevel ønsker «87 %-partiet», den svenske politiske adelen, enda flere innvandrere, som høyst sannsynlig heller ikke kommer i arbeid. Det er interessant at partier som sosialdemokratene og Venstrepartiet, som skal representere arbeidernes interesser, legger så stor vekt på å vende dem ryggen og tvinge på dem en politikk som de ikke klarer å få oppslutning om. De forsøker knapt. Resultatet av denne ivrige «venstre»-politikken blir mer økonomisk høyrepolitikk.

En kommunestyrerepresentant fra det svenske høyrepartiet oppsummerte for over ett og halvt år sida, at «95 %-partiet», nå «87-%-partiet», driver en virkelighetsforfalskning og fører en politikk uten folkelig forankring.

Det er ikke bare i Sverige at «venstrepartiene» vil ha mer innvandring av mennesker som har få forutsetninger for å få arbeid, bare sosialstønad. Også her i landet er de venstreorienterte partiene mest ivrig på økt innvandring, mens de lavest lønte er mest imot. Det fremmes heller ikke i Norge begrunna forslag med økonomiske rammer om antallet innvandrere/asylanter vi skal ta imot. Også her er det stor tilfredshet blant de mest innvandringsvennlige partiene om at den politiske taktikken deres er riktig, uten at motstanden mot innvandringspolitikken minker. Og alle som ikke er helt enige kjenner ubehaget ved å ytre seg i dette spørsmålet.

Resultatet i det svenske valget burde også få norske politikere til å tenke på nytt både om sin politikk og taktikk.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.