lørdag 13. september 2014

Et rasistisk politi


Nå ser vi at politiet igjen aksjonerer mot en stor gruppe mennesker med samme hudfarge, som kommer fra samme verdensdel med sine egne flotte tradisjonsrike skikker, og der lederne ofte har det samme navnet, Hussain (kan noen aviser, men ikke alle, melde om). Politiet, i et antall av 210, har fått med seg andre statlige myndigheter i en voldsom aksjon med ransakinger og beslag hjemme hos driftige butikkdrivere og også i deres suksessrike butikker. Mens gründeren sjøl allerede har vært fengslet i flere uker med brev-, medie- og besøksforbud. Alt dette er det grunn til å reagere kraftig mot. Vi kan ikke ha et politi som er så selektivt og bare går etter utsatte grupper på denne måten.

Som Dagsrevyen og flere andre har påvist, utsettes alle med ikke-hvit bakgrunn for overgrep og trakassering fra myndigheter og domstoler — som i tilfellet med romkvinnen. Tidligere har vi hatt overgrepet mot en annen yrkesgruppe, drosjesjåfører i Oslo som ble mistenkt for omfattende og organiserte skatteunndragelser. Hvor er politiet når Frp-ere og andre hvite nordmenn smugler sprit, tobakk og kjører i 120 på motorvegene? Nei, dem bryr politiet seg ikke om, mens altså en gruppe driftige og hardtarbeidende mennesker som bidrar til mangfold i næringslivet og korter ned de mange lange køene av søndagshandlende til Sveinung Rotevatns store glede.

Tenker ikke politiet og myndighetene på hvordan slike aksjoner vil virke inn på innvandringa til Norge? Alle partilederne i Norge er enige om én sak, og det er at uten innvandring så stopper all utvikling av Norge opp, og vi blir alle fattige. Slik aksjoner som denne vil jo virke skremmende på alle de innvandrerne vi trenger i Norge, og noe som gjør at de kanskje ikke kommer likevel? Jeg regner med at partilederne reagerer og gjennom Stortinget får gitt politiet andre og mindre rasistiske arbeidsoppdrag.

Det kan jo være at disse driftige kjøpmennene som på uselvisk vis har bygd opp en så vellykka butikkjede, har gjort noen småfeil i alt det byråkratiske virvaret som kreves for å drive forretning i Norge. Men da må vi tro at det i så fall helt sikkert er småfeil det dreier seg, som politiet ikke ville reagert på om det var nordmenn i Utvik som hadde gjort det samme. Grunnleggende å huske på er all den forakten og hverdagsrasismen disse har blitt møtt med fra første dag. De sjøl og deres barn har ikke blitt tatt imot med respekt, men avkrevd umoralske og særegne norske skikker, regler og lover i strid med vårt nye samfunnsideal multikulturalismen. Det er denne norske hverdagsrasistiske holdninga som har tvunget dem til å vurdere disse mulige lovbruddene, men i så fall helt sikkert ubetydelige lovbrudd som ikke står i forhold til en innsats på 210 politifolk. Det er egentlig vår skyld fordi vi ikke har møtt dem med åpenhet og respekt, og stiller urimelige krav til dem på skolen. De er tvunget. Hvordan skal de ellers kunne overleve i et samfunn som møter dem så hatefullt på alle måter hele tida? Er det rart at utstøtte ungdommer organiseres til å plukke opp dyre mobiler fra slappe og rike norske ungdommer?

Myndighetenes siste aksjon gjør at jeg føler en skam på det norske samfunnets vegne, og er virkelig ille berørt. Også av det at det igjen viser seg at dem politiet og myndighetene så usmakelig angriper, virkelig er mennesker som tar forsvaret av familien på alvor. Mens vi kaster babyer ut i barnehager fra de er noen få måneder gamle, og ikke vil ha noe med verken foreldre, onkler og tanter og søsken å gjøre og skiller oss annethvert år. Mot disse misforståtte og umoralske forsøk på frigjøring, viser jo nettopp de driftige butikkgründerne hvordan det kan vises omsorg og beskyttelse for hele storfamilien, og vennene deres også, og ingen støtes ut. Effektiv oppdragelse gir de også, men for det sender myndighetene barnevernet mot dem! Det de gjør er virkelig å ta vare på det gode i vår tradisjonsrike kristne kultur, men som vi har forlatt med vår ensidige fokus på materiell individuell egoistisk lykke. Gründernes omsorg for sine viser i praksis at vi kanskje ikke trenger de passiviserende og kostnadskrevende offentlige trygdene.

Glem Breivik. Han var bare en. Men det står titusener, sikkert enda flere, klar til å gjøre det samme som han. Det har vi skjønt etter hans terror, og det er det som er problemet. En hvit massemorder lurer bak hvert hjørne i dette landet. Det gjør myndighetenes siste avskyelige aksjon mot Lime-gründerne så farlig. Gir ikke myndighetene alle de titusener av de norske breikvikingene marsjordre?


Nå er jeg er virkelig glad for at vi har de ansvarlige partilederne vi har: De og alle de innvandringsvennlige organisasjonene og deres dyktige representanter, landets ledende taleføre: det er nå vi trenger dere! Stans den pågående aksjonen til det rasistiske politiet og myndighetene mot disse driftige gründerne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.