mandag 22. september 2014

Sportsjournalistene om hva som er «historisk»: Det er en historieløgn


Etter å ha blitt godtatt av Aftenposten til trykking 31. juli, kom innlegget endelig på trykk. 

Det går ikke mange dagene mellom hver gang en sportsjournalist uttaler at en bestemt idrettsprestasjon er «historisk». «Historisk» er blitt et sentralt ord i sports-journalistikken. Det virker som at sports-journalistene vil si fra om at en bestemt prestasjon er ekstra god eller kommer til å huskes ekstra godt. Men ethvert resultat og enhver prestasjon er like historisk, helt uavhengig av hvor god prestasjonen var. Den som kommer på siste plass står for en like historisk prestasjon som den beste. 

Går vi over til faget historie, vil vi se at hva som sees på som viktig i fortida skifter med tidene og politisk vinkling. Ett hundre år gamle hverdagsbilder, åpenbart ikke «historisk» etter sportsjournalistenes mening, vil de fleste i dag se på som mer interessante enn et like gammelt kongeportrett. 

Sportsjournalistene behersker ikke det som skulle vært deres verktøy, språket, siden de ikke klarer å finne riktige ord for det de vil uttrykke. Deres nærmest daglige proklamasjon om at en bestemt prestasjon er mer «historisk» enn alle andre, er rett og slett en historieløgn.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.