mandag 16. juni 2014

Slumphell Kumpheld om Stortingets vedtak om ny Nobelkomite og nye regler for komiteen


www.politikus.no har fra den litauiske superdoktorgradsstudenten Slumphell Kumpheld mottatt informasjoner om et stortingsvedtak få andre medier ennå ikke har rukket å bringe videre. Det er ikke trykkeplikt for innsendte bidrag i Norge, og vi kan selvfølgelig ikke bekjentgjøre meningene til alle som ønsker sine forskrudde meninger bekjentgjort. Men siden dette ikke er en hvemsomhelst, men faktisk en som ønsker å begynne på et EU-støttet superdoktorgradsstudium i Litauen om demokratiets kamp mot de mange voldelige radikale totalitære intolerante, har politikus i samsvar med vanlig redaksjonell praksis for vurdering av innsendere — der vedkommendes framstående eller kommende betydelige samfunnsposisjon er avgjørende momenter — kommet til en treffsikker og robust avgjørelse om likevel å videreformidle Kumphelds doktorerende informasjoner:

Stortinget melder i dag søndag om følgende enstemmige vedtak etter et søndagsmøte (søndager er nå innført som fast ekstra møtedag i Stortinget i lojalitet med de mange nye søndagsarbeidende):

1. Stortinget presiserer, robust, at det ikke er noen sammenheng mellom Stortinget og Nobelkomiteen. Antatt viktige enkeltpersoner og representanter for stater som hevder noe annet, vil av Nobelkomiteens sekretariat få tilsendt et bilde av den norske F-16-skvadronen med rapporten fra Norges vellykte robuste og treffsikre bombing av Libya med personlig dedikasjon av Bård Vegar Solhjell.

2. Stortinget sier seg svært fornøyd med at eksperten på amerikansk politikk og kald krig, Olav Njølstad, er blitt Nobelkomiteens nye sekretær. Stortinget vil særlig slutte seg til Njølstads understreking av viktigheten av kunnskap om USAs politikk for å tildele fredsprisene mest mulig treffsikkert og robust.

3. Stortinget utnevner følgende til nye medlemmer av Nobelkomiteen:
Leder: Thorbjørn Jagland (gjenvalg), nestleder Carl I. Hagen. Videre professorene i statsvitenskap Janne Haaland Matlary og Bernt Hagtvet og journalistene Hans-Wilhelm Steinfeld og Harald Stanghelle. Reserver: Anders Giæver, Zbigniew Brzezinski, Hans Petter Sjøli (som har søkt om navneendring til Sjølie), Benjamin Netanyahu og Christian Borch. (Reserver utenom reserver på benken, altså på tribunen: Knut Olav Åmås fra Fri Fred og Helge Øgrim, kontrollør av samfunnsoppdrag.)
Stortinget kommenterer selv utnevnelsen av den nye komiteen med at «det er fortvilende at så få forstår at det overhodet ikke er noen sammenheng mellom det politisk folkevalgte Stortinget og Nobelkomiteen.»

4. Stortinget har videre vedtatt nye robuste og treffsikre regler for arbeidsmåten i komiteen:
a) Utnevningen som komitemedlem er livsvarig (på det vilkåret at Nato får prisen for 2014).
b) Medlemsvervet går i arv, først til eventuell ektefelle, deretter til livsarvinger hvis de har bestått det totale grunnfaget av Hagtvets totalitetskurs.
c) Priser kan tildeles avdøde (det er viktig å hjelpe arvingene til fredskrigerne).
d) Åpenbare forbigåelser/forglemmelser fra tidligere komiteer, som for eksempel manglende pris til presidentene Reagan og Bush-ene, skal revurderes.
e) Prisen kan også tildeles komitemedlemmene hver for seg eller samla, helt eller delvis.
f)  Det er mulig å få prisen flere ganger. (Det er særlig nyvinningen fredsdroner som gjør Obama aktuell til å få den for andre gang. Gjentatte geniale tildelinger fra komiteens side vil nå også kunne premieres flere ganger (beløpet tas av rentene)).
g) Ved stemmelikhet har lederen ikke dobbeltstemme, men det blir slåsskamp (uten promillekontroll) mellom Steinfeld og en representant for motparten for å kåre fredsprisvinneren. (Det er ingen regler for slåssingen). De Steinfeld setter ut av spill, blir straks erstattet av de robuste reservene (gjerne før kampen er over).

        Kumpheld har også overbrakt til www.politikus.no, robuste
        ubekreftete rykter hun har oppfanget via sine kontakter i NSA
        om på hvilket grunnlag komitemedlemmene har akseptert
        Stortingets oppnevning:
For Jagland var det viktigst at medlemmene nå også sjøl kan motta prisen (særlig gjelder det komitelederen). Stortinget aksepterte et krav fra Carl I. Hagen om en godtgjørelse på en million Euro i året for nestledervervet, og sammen med Matlary ble Hagen lovet av Stortinget at også republikanske og ikke bare demokratiske  amerikanske presidenter heretter skal kunne få prisen, jf også utnevningen av Njølstad. Til Matlarys glede uttrykte Stortinget (NB og obs!, reds bemerkning: nok en robust understreking: som ikke har noe med prisutdelingen å gjøre!) at Paven burde vurderes som prisvinner hvert år. 
Hagtvet ble lovet at robuste krigere som enkeltvis, i militser eller i hærer som i rettferdig vrede har drept og henrettet personer fra de mange utålelige totalitære grupper og regimer (nettopp for å eliminere den viktigste årsaken til krig), skal bli det nest viktigste kriteriet for Stortingets Nobelkomite (etter republikanske amerikanske presidenter). 
Hagtvet stilte også som vilkår for oppnevningen at hans tidligere student undervisningsministeren skal be Universitetet i Oslo å omgjøre utnevninga av Sigurd Allern til professor i journalistikk i 2002, slik at Hagtvets kone Guri Hjeltnes i stedet kan få den professorstillinga hun rettmessig skulle fått i 2002 — som den ikke-totalitære hun er og som Hagtvet kjenner ekstra godt til at hun er. Kravet er at Allern treffsikkert gis robust avskjed med krav om tilbakebetaling av all utbetalt professorlønn. Tilbakekrevd lønn fra Allern i tolv år, sammen med renter av Hjeltnes´ uteblitte lønn i tolv år, skal gå til Hagtvets vindmølleprosjekt på Svinesund. (Giæver og Sjøli(e) arbeider for øvrig med et fembinds verk om Hagtvets vindmøller, utgitt på det nye fellesforlaget til Stortinget, Nobelkomiteen og Civita, under redaksjon av Bård Larsen). 

Stanghelle er utnevnt av Stortinget som en ekstra redaktørsikring for at det heller ikke nå blir stilt noen kritiske spørsmål til utnevningen av prisvinnerne, det skal han robust og treffsikkert avvise særlig i tilknytning til sin jobb som NRK-kommentator. (Reservene vil selvfølgelig også hjelpe til). Stanghelle vil for øvrig forrette ved alle prisutdelingene.

Stortinget har videre, samtidig som det nok en gang understreker den manglende forbindelsen mellom Stortinget og Nobelkomiteen (kan ikke bli gjort for ofte) forutsatt at de som slipper inn på Nobelkomiteens pressekonferanser der komitemedlem «Eg ska´ knuuse deeg!»-Steinfeld er til stede, minst bør tilfredsstille kravene til Bokseforbundets  blodige belte.


Men for at det ikke skal være noen tvil, dette har ikke noe med bloggen politikus.no å gjøre, snarere tvert imot. Vi tar sterkt avstand fra Slumphell Kumphelds reaksjonære skriverier og den presseetisk uforsvarlige videreformidling av de ubekreftete ryktene om de hemmelige forhandlingene om de nye komitemedlemmenes krav for oppnevning. Påstandene er simpelthen så åpenbart feilaktige, plumpe og ondsinnede at alle bare vil føle medlidenhet med Kumpheld. Viktigst for avgjørelsen har vært å respektere ytringsfriheten særlig fra personer i land som har ligget under for totalitære regimer, grupper, enkeltpersoner eller fått sympati fra utilsikta (?) totalitærtilhengere (de er nok de verste og må straffes hardt). Vi føler, under sterk tvil, men under en samla helhetsvurdering, oss trygg på at dette er en robust og treffsikker avgjørelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.