søndag 1. desember 2013

EU og vond lukt: Dagens Næringsliv skriver om vond lukt, men kjenner ikke sin egen

Dette innlegget blei sendt som svar på en leder i Dagens Næringsliv 22. november, sendt samme dagen. Den tar opp påstanden som EU-tilhengerne hele tida kommer med, at de skal inn for å påvirke. Det er som Knut Arild Hareide sier til Klassekampen samme dagen: «Regjeringa er meir opptekne av å ha en god dialog med Brussel enn å forsvare norske interesser». Riktignok har også en EU-tilhenger som Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen sagt «Det regjeringen har gjort, er å vise at bare EU blir sinte på Norge, så føyer vi oss. Det er et dårlig utgangspunkt for å ivareta norske interesser». Men Hansens uttalelse er et unntak. 

I sin leder 22.11 skriver DN at «Den rødgrønne regjeringens ostestunt skapte vond lukt i samarbeidet med EU» og at det «er bra at den nye regjeringen sender andre signaler». Men disse «signalene» viser nok en gang hulheten i de norske EU-tilhengernes stadig gjentatte påstand om at de vil inn i EU for å påvirke. Når har det vist seg at det finnes en eneste norsk EU-tilhenger, særlig alle tilhengerne i toppbyråkratiet og rundt regjeringsnivå, som overhodet tør stå opp for norske interesser i motstrid til EUs? Norge er flinkest i EU til å gjennomføre alle EU-vedtak, som EØS-medlem, og tør overhodet ikke avvise EUs urimelige pengekrav for EØS-avtalen. Ostetollen er helt i samsvar med EØS-avtalen, slik mektige EU-land praktiserer. Avisas egen EU-agitator Kjetil Wiedswang er et godt eksempel på at EU-tilhengernes praksis ikke er å tale for norske interesser, men til enhver tid finne argumenter for at norske interesser skal underlegge seg EUs interesser. Det er det som skaper vond luft — i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.