tirsdag 17. juli 2012

«Skam dere» — men hva er politikken?


Dette innlegget står på trykk i Klassekampen i dag med en annen overskrift («Hva er løsningen?»). Jeg har også justert sitatene fra Marie Simonsen litt. Redaksjonen har strøket det jeg skriver om at ikke bare stater, men også altfor mange mennesker i tillegg til at stater ikke behandler romfolket på en verdig måte. 

I etermedia og i avisartikler fra mediearbeidere skrives det om romfolket. Jeg registrerer jeg stor enighet blant dem. Uttalelsen til Sveriges Radios Domino Kai i «Dagsnytt 18» den 13.07 slår an tonen: «Skam dere», var hans melding til politikerne. Til dem som er uenig med ham om romfolkets situasjon, deres rettigheter eller konkrete dagsaktuelle krav.

Kais uttalelse er representativ. Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen hevdet i NRK Søndagsavisa 15.07 blant annet om debatten: «Det drøyeste jeg noen gang har sett», «Skeiet grovt ut» og at politikerne har «sviktet fatalt»*. Per Østvold, leder i Oslo SV, utgjør et unntak. Han helgarderer seg i meninger.no (Dagsavisen) og er både mot og for romleiren i den bydelen han er bydelsleder for.

Poenget til Simonsen i Søndagsavisa var at «politikerne» har skylda for hetsen mot romfolket, fordi hun tilsynelatende mener at folk lar seg lede av politikerne. I motsetning til Simonsen tror jeg heller det er omvendt, at politikerne ser flere problemer med å flytte romfolkene og hindre dem i å tigge, enn det romleirenes naboer gjør.

På sin blogg viser sekretæren i «Folk er Folk», Bjønnulv Evenrud, til en undersøkelse over hvem nordmenn vil ha som naboer. Disse svara mener Evenrud kan oppsummeres med at de viser at nordmenn har «holdninger som gjør noen mindre verd enn andre», at nordmenn flest har «herrefolktenkning …, der enkelte etniske folkegrupper anses som søppel» (min utheving av «argumentene»). Svara på hvem en vil ha som naboer gir jo overhodet ikke grunn til å trekke slike konklusjoner som Evenrud gjør. Men hans påstander er typisk for den fordømmende og trakasserende debattstilen til medieeliten. Evenrud kan si seg fornøyd med at spørsmålet om ønskete naboer ikke ble stilt til nordmenn med pakistansk, somalisk eller annen etnisk bakgrunn. For slik de velger sine naboer, hvilken karakteristikk har Evenrud å gi til dem?

Romfolk er utvilsomt blant Europas utstøtte. De blir ikke behandla på en verdig måte av altfor mange mennesker og av stater, særlig østeuropeiske, og får ikke mulighet til å leve et moderne organisert verdig liv. Hvis det er det de vil, og lederne deres tillater dem en slik utvikling.

Spørsmåla «skam dere»-talspersonene ikke stiller, og heller ikke svarer på, er mange. Som: Hvorfor ble rumenske romfolk plutselig et norsk problem? Hvor lenge og for hvor mange skal norske myndigheter løse deres problemer, og på hvilken måte? Skal den norske staten også ta ansvaret for dem i Romania, og alle andre romfolk i Romania og i andre land? Evenrud peker sjøl på konfliktene mellom de besøkende romfolka og andre fattige i Norge som narkomane. Hvordan løse disse uenighetene? — Er et norsk politisk initiativ overfor Europas stater aktuelt?

Det er sikkert deilig å nyte selvrettferdig fordømmelse med «skam dere»-anklager. Men hva med i stedet å bruke det store engasjementet sitt til å komme med konstruktive løsningsforslag i form av en utviklende og gjennomførbar politikk som kan få brei oppslutning?


*Se min kommentar.

1 kommentar:

  1. Jeg ser i ettertid at jeg har kommet i skade for å sitere Marie Simonsen feil. Hun sa ikke at politikerne har «sviktet totalt», men at de har «sviktet fatalt». (Bokmålsordboka: «fatal: skjenesvanger, katastrofal, uheldig». Fatalt er vel neppe svakere enn totalt?). Jeg fant ved ny høring av hennes innslag ikke at hun hadde sagt at «folk svarer på politikerne». Jeg beklager disse feilene. Det endrer likevel ikke på meningsinnholdet i det hun hevdet i intervjuet i Søndagsavisa og min kommentar til det. OBB

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.