lørdag 14. april 2012

Sykkel: Spar oss for mer snakk!

Dette innlegget stod på trykk i Dagsavisen 18. april og på deres nettside nyemeninger.no. Det var bare setninga «Falskheten deres er imidlertid ikke bare frastøtelig, den begynner å bli kjedelig også.» som ikke kom på trykk. Det var litt dumt. 


Den nye miljøvernministeren Bård Vegar Solhjell blir i Dagsrevyen presentert sammen med opposisjonspolitiker og lederen av transportkomiteen på Stortinget, Krf-leder Knut Arild Hareide. Om norsk miljøsatsing. Begge på sykkel, i tv-runder inne i Miljøverndepartementets gårdsplass. Men hvorfor på sykkel? Det legges da overhodet ikke til rette for sykkel som transportmiddel i Norge. Det er bare prat, prat og prat. Solhjell og Hareide burde heller vært filmet i hver sin Audi A6 kjørende på en motorveg. Det ville vært representativt.

Det finnes knapt noe samfunnsområde som får så tilsynelatende mye støtte som tilrettelegging for sykkelbruk. Enten det er statsminister Stoltenberg, samferdselsministre, vegdirektører eller opposisjonspolitikere. Det er faktisk bare politiet og Trygg Trafikk som åpent motarbeider syklistene i Norge. Men all støtten er null verdt. Det satses ikke på sykkelveganlegg i Norge, særlig ikke i og til og fra byene. Og årsaken er ikke først og fremst mangel på penger, men mangel på prioritering på bekostning av andre interesser. Det finnes knapt den interesse som hensynet til sykkelveger «trumfer». Sykkelinteressene settes alltid til side for hensynet til parkeringsplasser for biler, plenen til villaeiere, verneverdige hus, snøbrøyting for biler, fotgjengere og busser og tog. Det bygges bare anlegg der det ikke finnes noen som protesterer, og der anleggene derfor er minst viktige. Eller det bygges farlige anlegg eller som de ubrukelige langstrakte leikeplassene kalt «gang- og sykkelveger».

Resultatet kan forklares: Det finnes ingen politikere med makt som vil prioritere sykkel foran en eneste annen interesse, knapt nok maktesløse politikere heller. For syklistene er uorganiserte og utgjør ingen politisk kraft. De har ingen sanksjonsmidler og vil heller ikke skaffe seg dem. Da kan de heller ikke oppnå noe.

Dette vet alle politikere godt. Ikke minst statsviter og miljøvernminister Solhjell. Falskheten deres er imidlertid ikke bare frastøtelig, den begynner å bli kjedelig også. Snart blir det vår: Kan vi ikke få slippe mer sykkelsnakk? Før godordene er bevist gjennom eksistensen av trygge gjennomgående sykkelveger i alle de store byene i Norge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.