lørdag 4. februar 2012

Uavklart om Buskerud-sjukehus, regjeringas Øvre Eiker-forslag er en avledning


Dette innlegget står på trykk i Dram-mens Tidende i dag:

Etter at regjeringa i 2010 skrinla Gullaug og fylkes-politikerne pekte på Drammen, har regjeringa nå kommet opp med et nytt alternativ. Bakgrunnen er åpenbart de betydelige økonomiske og politiske problemene for sjukehusene i Oslo, og de sterkt økende sjukehusutgiftene i hele landet. Det blir ikke lett for Drammen, bare 40 min med tog /bil fra Oslo, å få noe av disse knappe helsemilliardene.

Etter at et enstemmig fylkesting i Buskerud i flere år arbeidet for Gullaug, under trussel om eksklusjon for de som ikke stemte for Gullaug, skrinla regjeringa det i desember 2010. Formelt med begrunnelsen om kvikkleiren der, men reelt av de politiske konsekvensene en slik plassering utgjorde for eksistensen av sykehuset i Bærum. Og i stedet for å plassere alle bygningene planlagt på Gullaug inn rundt det nåværende området i Drammen, slik Drammen kommune utredet og la fram i 2005, ba Vestre Viken i 2011 utredet et mye større areal enn planlagt på Gullaug. Det skaper selvsagt motstand hos de som har vært så heldig å få kjøpt en billig bolig sentralt i byen og som de fortsatt vil ha som en liten landsby.

At regjeringa, og ikke Buskeruds egne politikere, peker på et alternativ lenger inne i Buskerud, og 25 km fra den største byen, er svært uvanlig. Regjeringene pleier jo ellers å holde seg unna initiativ i slike lokale plasseringsstrider. Her må åpenbart noen lokale stortingsrepresentanter med kanal til regjeringa ha snakka sammen, og de har antakeligvis konkludert med at et nytt sjukehus nær Kongsberg kan berges om sentralsjukehuset bygges i Hokksund. Jeg tror imidlertid mer at Hokksund-alternativet er en avledningsmanøver fra regjeringas side for gi optimisme og svekka motstand i Kongsberg — før sjukehuset der – og forslaget om Hokksund — får dødsstøtet.


Sannsynligvis finnes det ingen regjering som vil bygge et nytt sentralsjukehus i 10 til 20 milliarders klassen 4 til 6 mil fra Oslo sentrum. Det er vanskelig å forsvare i vårt langstrakte land. Men et avansert lokalsjukehus, uten psykiatri (som legges til Blakstad), kan forsvares. Miljøhensyn taler for at det må ligge der det bor flest folk i fylket: Drammen, fylkets bysentrum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.