tirsdag 21. februar 2012

Sjukehus i Drammen og Buskerud: Bærum felte Gullaug


Dette innlegget står på trykk i Drammens Tidende i dag:

I DT 16. februar skriver Gullaug-forkjemper Arvid Skage at det var påstander om forurensning og kvikkleire som felte Gullaug-alternativet. Men grunnen til at regjeringa skrinla Gullaug, var motstanden fra Bærum og Asker og den trussel de der mente Gullaug ville utgjøre for Bærum sykehus. Altså en politisk begrunnelse. Som også kanskje dekker over en økonomisk.
Det er beklagelig at Drammen kommunes alternativ fra 2005 er avvist, der hele Gullaug ble plassert inn på nåværende område med behold av svært mange boliger. Regjeringa strir med enorme politiske og økonomiske problemer i sykehussektoren i Oslo, og da kommer den tradisjonelle uenigheten i Buskerud beleilig for regjeringa. For buskerudfolk gjelder parolene «Alt eller ingenting» og «Hvertfall ikke hos naboen». Hva blir det da av sykehus i Buskerud?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.