fredag 10. juni 2011

Treholtsaka: Er kjernen for streng straff eller politiets imperialistiske verdensbilde?

Det er ingen tvil om at Treholt har handla kriminelt og politisk uakseptabelt , og at han både er skyldig i avskjed og straff. Men spion mot betaling? Det er der striden står. Jeg viser til mitt blogginnlegg 12. september 2010: «Treholtsaka — forfalsket bevis for spionanklagen?».

Jeg kan gjøre Jahn Otto Johansens ord i Dagsavisen til min egne: «Det bildet som jeg tror blir stående av Arne Treholt, på tross av venners mytedannelser, er en usedvanlig selvopptatt mann som følte seg hevet over alle lover og regler og muligens så på seg selv som «a spy for peace». I virkeligheten sviktet han sin familie, sitt land og sine venner, ikke minst Jens Evensen… » Når Johansen legger til at han mottok penger, hvertfall det beløpet som er påstått i dommen, er det jo der stridsspørsmålet står. Vil dagens dom fra Gjenopptakingskommisjonen avklare spørsmålet om hvorfor han måtte dømmes til 20 år, og for eksempel ikke til tre år som hans nest siste forsvarer Arne Haugestad antyda straffen hadde blitt om pengebeviset hadde falt?

Det kan godt være at Treholts venner har skapt en myte om ham. Jeg for min del føler overhodet ingen sympati for hans handlemåte, ikke da han blei avslørt og ikke i dag. Det er for meg helt utenkelig å forsvare hans handlinger, han var hevet over tvil en streber som valgte sin egen veg. I håp om ekstra suksess, men som i stedet ble til et stort tap. Han er jo sjøl inne på det, ved å hevde at han ikke er feilfri. Jeg må ellers bemerke at twitter er oversvømma av nye deltakere som i en tydeligvis planlagt organisert heksejakt (fra sjukesenga?), der twittrere deltar i en samstemt fordømming og håning av Treholt. Toppen i uvitenhet tar twitreren @Rolfmk, Kvinnherad, lærer i økonomi (oversatt til norsk av meg, for han presenterer seg på engelsk i Norge), som twitrer: «Treholt er så 70-talls…». Så kunnskapsløs går det med selvsikkerhet an å bli, men så er han jo lærer i økonomi også. Treholt er overhodet ikke «70-talls». Heller er Treholt et eksempel på Frp-ernes eget 1990-tall: Der det gjelder på individuelt vis å mæle sin egen kake.

Jeg må si jeg har stussa på de stadig gjentatte markeringsinnlegga i Klassekampen av avisas faste spaltist, Hallvard Bakke, om at det med nødvendighet går mot gjenopptakelse i denne saka. Det er på kanten av å være naivt. Det gjelder dog den mest prestisjefylte saka for den norske statsmakta mellom 1945 og i dag. Det tilsier i seg sjøl at da er gjenopptaking ualminnelig usannsynlig. Man kødder ikke med bildet av en ufeilbarlig statsmakt i grunnleggende spørsmål — rett og slett. Jeg har indirekte tatt til motmæle mot Bakke i flere blogginnlegg, se alle mine Treholtblogginnlegg.

Og så kan det jo hende at kommisjonen faktisk har rett slik de påstår. Tenk om kofferten var snudd på bildet? På en måte ser jeg det som om gjenopptakingskommisjonen kommer med nytt materiale som svekker Treholts sak om at han ikke mottok mange penger. Men jeg synes det er merkelig at dette ikke blei lagt fram før. Hvorfor er arkivene i POT/PST privatisert? Hva slags holdning uttrykker en slik praksis?

Men uten sympati for Arne Treholt lurer jeg ikke likevel på om han fikk en for streng dom. En kan spørre seg hvorfor ikke «makta» i Norge kan være så romslig at den kan tillate seg å prøve spionanklagene på nytt, for å få plassert graden av hans forbrytelser mer riktig og dermed også dommen av han, for å skape oppslutning om et felles syn på Treholtsaka? Men det er ikke gjenopptakingskommisjonens oppgave, det er heller ikke rettsvesenets.

Hvis det er riktig, som Jahn Otto Johansen hevder, og som jeg tror, at Treholt var «en usedvanlig selvopptatt mann som følte seg hevet over alle lover og regler og muligens så på seg selv som «a spy for peace»… », så kan jo det brukes som et sterkt bevis på at Overvåkingspolitiet, i dag Politiets sikkerhetstjeneste, er svært så effektive og flinke i arbeidet. Men hadde en mann med samme forbrytelser ikke gitt uttrykk for at han hørte til Aps venstrefløy, han var vel mot Natos støtte til det «demokratiske kuppet i Hellas», ville han da blitt oppdaga? Jeg tviler litt på det. Men på den andre sida tilhørte jo Treholt alt makteliten, hvertfall en fløy av den.

Treholt er ikke så viktig i dag. Det er viktigere at vi har en overvåkingstjeneste som handler politisk riktig. Hvem rekrutteres egentlig inn i denne tjenesten, og hvilke syn utvikler de i tjenesten? Overvåkerne vikles inn i et internasjonelt vestlig imperialistisk syn, og deler ikke bare informasjoner, men også etterhvert synspunkter. Som med vår viktige samarbeidspartner Mossad (Israel)? PSTs perspektiv er USAs imperialistiske verdensperspektiv, som er regjeringas og dermed også SVs. Det er det viktigste. Og da kan vi spørre om vi har en pålitelig sikkerhetstjeneste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.