søndag 5. juni 2011

Reisebrev fra Wien: Uønska Stalin-plakett på grunn av Østerrikes statstraktat

I Wien henger ett av de få minnesmerkene etter Stalin i Europa (eneste?). På en vegg er det hengt opp en minneplakett i marmorliknende stein med et ansikt i bronse med teksten «I dette huset bodde J. W. Stalin i februar 1913. Her skreiv han det betydningsfulle verk «Marxismen og det nasjonale spørsmålet»*. (Noe det er vanskelig å si at Stalin sjøl tok konsekvensen av). Plaketten ble gjort klar til 21.12.1949 som en markering og heder til Stalin på hans 70 årsdag. Stalin har ikke mange tilhengere lenger, og det er i grunnen litt merkelig og uforståelig at det fortsatt kan finnes et slikt minnesmerke i det sentrale Europa. Det ble tilmalt med rødt under oppstanden i Ungarn i 1956. I 1958 forsøkte daværende Sovjet-leder Nikita Krusjtsjov å få myndighetene til å ta det ned, og det gjorde også Sovjetunionens siste leder M. Gorbatsjov i 1992. Et lokalparti prøvde også i 2008 å få det fjernet.

Men det henger der altså fortsatt. Det viser seg at Østerrike som en del av traktaten om opprettelsen av denne staten i 1955, har forpliktet seg til å vedlikeholde de sovjetiske minnesmerkene etter siste krig. Sovjetunionens utenriksminister Molotov var blant traktatens underskrivere. Så vidt jeg forstår regner myndighetene i Wien denne avtalen som fortsatt gjeldende. Jeg tror vel ikke det hadde ført til store diplomatiske eller politiske konflikter om det hadde blitt tatt ned som en følge av vår kunnskap om Stalins forbrytelser i dag. På den andre sida kan det jo pekes på at også historie vi ikke liker er historie, og at historisk retusjering ikke er vegen å gå. Stalin kan vel og forsvares med at han bidro sterkt til at ikke Europa forble nazistisk og underlagt Tyskland?

Plaketten henger i Schönbrunner Schloßstrasse 30, i bydel 12 Meidling, og det er et pensjonat der i dag. Det som også er interessant med denne bydelen, er at i januar 1913 oppholdt det seg tre viktige historiske personer samtidig der, og uten å vite om hverandre. Kaiser Frans Josef, som de to andre må ha visst fantes der, hadde sine daglige rideturer der. Hvis Stalin gikk tur i gatene, er det svært sannsynlig at han møtte ikke bare keiseren, men også en østerriker ved navn Adolf Hitler! De gikk (ble fraktet) daglig i samme område på rundt én kilometers omkrets. Så kan en jo legge til at både Trotsky og Sigmund Freund også oppholdt seg i Wien samtidig med dem.

Men neppe noen av dem så Rudolf Wittgenstein, filosofen og språkforskeren, som var i Skjolden i enden av Sognefjorden (av alle steder!) på den tida. Han var også fra Wien, og gikk for øvrig på realskolen i Linz med Hitler og de ble, muligens, avbildet sammen. Det er til og med påstått at kunnskapen om Wittgensteins velstand og det at han var jøde, var årsak til Hitlers jødehat. Noe som neppe kan ha være en god nok forklaring? Wittgenstein fikk ellers tegna et eget hus i Wien, i funksjonalistisk stil. Han var på grunn av arv meget rik.

Med så mange betydningsfulle personer samtidig er også det en grunn til å stille spørsmålet «Hva er det med Wien?».

* Min oversetting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.