søndag 13. februar 2011

Venstres nye sjukehusstandpunkt – en ny utsettelse

Drammen Venstre og Buskerud Venstre har vært en ivrig forkjemper for å flytte Drammen sykehus til Gullaug. Det har sikkert vært en del av betalinga for at Venstre skulle få en betalt fylkesvaraordfører på heltid (Runolv Stegane), at Venstre skulle være med på å kjempe gjennom det miljøfiendtlige tiltaket om å flytte sjukehuset fra Drammen til Gullaug. Noe Venstre ydmykt gjorde pliktoppfyllende, både på fylkesplan og i Drammen kommune. Som leder av aksjonen for å bevare sjukehuset i Drammen, prøvde jeg forgjeves å få kontakt med Venstres leder Asgeir Osnes. Han gadd aldri nedverdige meg et svar, tross mange forsøk.

Nå tapte Venstre kampen for Gullaug. Ekstra ille for Buskerud Venstre og Drammen Venstre var at de bare spilte rollen som en passiv etterplaprer i en pålagt rolle av andre. Mens de aktive pådriverne etter at de tapte har hatt vett nok til å si at nå må de samles om det nåværende sjukehuset i Drammen — for å hindre utsettelser og at Buskerud ikke skal tape i mer forhold til andre sjukehus — går Venstre ut med et nytt stedsalternativ i Drammen.

Isolert sett ville kanskje ikke plassering på Sundland vært så dumt. Men det finnes aldri noe forslag som kan sees uavhengig av tid og politisk situasjon. Venstres forslag er et motforslag til vedtaket i Helse Sør-Øst om at Vestre Viken skal utrede nytt sykehus i Drammen. Drammen sykehus ligger der det har ligget i «uminnelige tider», og det er dokumentert at området har de utvidelsesmulighetene som trengs for et nytt sjukehus. Forbindelsen til sjukepleiererutdanninga på Papirbredden er svært gunstig. Et helt nytt forslag som plassering på Sundland, en tilfeldig idé av et parti som ikke forstår seg så mye på miljø og trafikk, det kan da ikke føre til noe annet enn nok en utsettelse? Fordi en ny utsettelse vil bli konsekvensen, er jeg imot Sundland-alternativet, og at det skal brukes tid og penger på å utrede det.

Drammen Venstre var i 1987 sterkt imot pålegget fra fylkesmannen om at Drammens kloakkutslipp i elva skulle renses, og stod sammen med et enstemmig bystyre om å anke fylkesmannens rensepålegg inn for Miljøverndepartementet. Heldigvis tapte Venstre denne kampen og miljøhensynet seira; kloakken måtte renses. Venstre tapte også kampen for Gullaug; igjen seira miljøhensyn. I Gullaug-spørsmålet stod Venstre og Naturvernforbundet mot hverandre, og det var ikke Naturvernforbundet som tok feil! Venstre har overhodet ikke gjort noe som helst for Drammen som sykkelby eller mot å kvele byen av biltrafikk. Venstres forsøk på å profilere seg som et miljøparti avsløres av sin egen lokale praksis. Sundland er et utsettelsesforslag som vil føre til store problemer for moderniseringa av sjukehustilbudet i Buskerud-regionen, og er bare et forslag fra et parti med en falsk miljøprofil på markere seg. Det er mislykka, og Venstre er avslørt — nok en gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.