onsdag 16. februar 2011

Treholt: «Nye opplysninger som er relevante for vår avgjørelse av saken» — hva betyr egentlig det?


Fra NRKs nettside i dag, leder i Gjenopptakingskommisjonen Helen Sæter blir intervjua:

«– Vi mener at vi har fått frem nye opplysninger som er relevante for vår avgjørelse av saken, sier Sæter til NRK.

– Som har stor betydning betydning for om saken kan gjenopptas eller ikke?

– Vi mener det ja, svarer Sæter.»

Reint umiddelbart kan en tru at det er nye opplysninger som fører til gjenopptaking. Men det kan jo like godt være nye relevante opplysninger som tilbakeviser det som kommer fram om bildene i boka «Forfalskningen». Eller et varsel til omverden og «det bestående Norge» om at det går i retning av delvis gjenopptaking. Men jeg kan ikke tro på noen form for gjenopptaking før jeg ser det.

Interessant er det også at politispanerne fra den gang i følge dagens nettside på NRK blir sitert på at de planlegger rettssak mot forfatterne av boka. Dette er også gjengitt på vg.no. Det tyder ikke på at de har fått motbør i Gjenopptakingskommisjonen.

Både Treholts forsvarer og Politiets sikkerhetstjeneste har nå fått kommisjonens foreløpige funn til uttalelse. Om kort tid kommer helt sikkert den foreløpige rapporten til å bli offentliggjort i husorganet til Politiets sikkerhetstjeneste, VG, Verdens Gang.

Treholt kan uansett selvfølgelig ikke frikjennes fullstendig, verken juridisk eller moralsk. Se også mitt blogginnlegg om dette. Men det står om det er bevist at han har mottatt penger fra Sovjetunionen, og dermed kan dømmes som spion. Eller bare har vært forvirra og fullstendig på politisk villspor i en form for personlig stormannsgalskap.

Det er helt uforståelig at de bildene PST i dag mener er det bevismaterialet som blei lagt fram i retten, de bildene som er gjengitt i boka FORFALSKNINGEN, kan være tatt på ei seng i Treholts soverom. Men åpenbart på et kontor, noe også et prøvebilde på den utleverte negativfilmen viste. Skal PST frikjennes, må det jo legges fram andre bilder, eller gis en ualminnelig god forklaring på at de arkiverte bildene likevel ikke var de som blei lagt fram i retten. Samme om tape-biten på stresskofferten. Det må være ualminnelige gode forklaringer som kan tilbakevise de ekstremt grundige fototekniske analysene som konkluderte med at tapebiten ikke fantes på kofferten da Treholt blei arrestert.

Jeg tror ikke Treholtsaka blir tatt opp igjen, delvis som er det som er aktuelt. Jeg tror det rett og slett ikke er politisk mulig.

SISTE, Aftenposten kl 23.19 i dag:

«De to nye rapportene, som er bestilt av kommisjonen, konkluderer også med at det ikke er noen synlig tapebit på Treholts koffert på «fornebubildet».

Dette er tatt av PST rett før Treholt ble arrestert.

Men mens britiske LGC er helt sikre («strong support») på at fraværet av tapebiten på fornebubildet ikke skyldes at Treholt holder kofferten «feil vei» på bildet – altså at tapebiten ikke kan finnes på den andre siden av håndtaket på kofferten som er usynlig på bildet - så åpner de to andre rapportene for at kofferten kan være nettopp det.

Men rapportene konkluderer ikke sikkert – noen vei.»

Dette peker i retning av ikke gjenopptaking. For i slike saker gjelder ikke det at påtalemyndigheten må bevise noens skyld. Men det motsatte prinsipp, at det er den dømte som må bevise sin uskyld. Her står også PSTs og hele den offentlige kongelige verdighet på spill; da blir det ikke lett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.