torsdag 22. november 2018

Dolkesjø tar hevn: Frp blir «pissa på»


Vålerenga-trener Kjetil Rekdal sa i 2006 at
han ikke ville reise rundt i Norge for å bli
«pissa på». Men det vil Frp — svært gjerne.
 Foto: OBB  
På Fremskrittspartiets landsmøte på Bolkesjø i 1994 blei de ekstreme tilhengerne av ukontrollert kapitalisme stemt ned og i praksis utvist fra Frp. Et oppgjør kalt «Dolkesjø». I dag er de tilbake, og har tatt over Frp. 
I 2006 sa daværende Vålerenga-trener Kjetil Rekdal at han ikke ville være trener for et lag og reise rundt i Norge for å bli «pissa på». Men det er det Frp gjør i dag: sitter i regjering og budsjettforhandlinger og lar seg bli «pissa på»!

For det viktigste for Frp er ikke å kontrollere innvandringa og fjerne bompengene, men å sitte i regjering for syns skyld og senke skattene for de rikeste. Finansminister og partileder Siv Jensen betaler godt tilbake til den rike som sponser hennes feriested i Oslo, ikke akkurat et sted «folk flest».

Innvandring
Frp
  • støtter statsbevilgning til at innvandrere til Europa skal hentes med båt over Middelhavet
  • sier ja til å sitte i en regjering som vedtar FN-avtalen som opphever nasjonsgrensene og gir alle mennesker en fri rett til innvandring til hvilket som helst land (les Asle Tojes kommentar)
  • har akseptert kravet fra Venstre og KrF (og Rødt, SV og Ap) at bidraget til HRS reduseres med 500 000 (reelt opprettholdt) 
  • har økt den årlige støtten til Antirasistisk Senter (ARS) med 2,9 millioner kroner i året til fem millioner, for at ARS skal advare mot det ARS mener er Frps politikk
  • støtter bevilgninga til Universitetet i Oslo (Institutt for statsvitenskap) som skal forske i og finne botemidler mot det som påståes å være Frps hatefulle innvandrings-politikk
  • under Frps tid har antallet innvandrere økt

Under forhandlingene om statsbudsjettet for 2019 fikk imidlertid Frp medhold i å ikke ta imot flere kvoteflyktninger — for 2019. Det kommer nok Frp til å gi seg på i regjeringsforhandlingene. Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for nesten alt de ba, til økte statsutgifter. For å blidgjøre dem og få dem med i regjeringa. Der venter flere betydelige nederlag for Frp.

Makta i Solberg-regjeringa: 
         16 % oppslutning verdt 3 %, 
                   3 % oppslutning verdt 40 %
Det er helt tydelig at makta i Solberg-regjeringa er sånn at 16 prosents velgeroppslutning toppen er verdt mer enn 3 prosents gjennomslag i regjeringa, mens tre prosents velgeroppslutning er verdt nær 40 prosent gjennomslag i regjeringa. 
Det er vurdert ut fra hva Frp gir inntrykk av at de har av politikk. Frp har noen  
geledokker til forhandlere.
Kanskje de svakeste i norsk politikk i moderne tid. Ta et kurs hos Senterpartiet! Men viktigst er likevel ikke at de er geledokker, det er selvfølgelig at de ikke er opptatt av det de prøver å framstille seg som, og som mediene og alle andre politikere anklager dem for. 

Frp — falskere enn Ap
Det viktigste for et politisk parti er å gi folk et inntrykk av partiet, gjerne et som står langt fra det partiet står for når det gjelder politiske vedtak. Ap er det partiet som har lyktes best med det. Det er det ivrigste partiet til å underordne Norge EU og USA, og som ivrer for aggressive militære utenlandsangrep. Overføring av rikdom til de rikeste hadde ikke vært mulig i Norge uten Aps støtte til pensjonsnedskjæringa og omfattende privatiseringer. I Norge som sosialdemokratene ellers i Europa. Ap står med palmer i hendene som et venstreorientert parti, ikke minst bygd opp av alle partier og medier. Ap blinker til venstre. Det blir lagt merke til, ikke at Ap kjører til høyre.
Det store nasjonale hatobjektet for norske journalister og politikere er Sylvi Listhaug. Det reageres mot hennes ord. Mediene bygger henne opp som den store heksa. Hun trives med det, og Frp tjener velgere på det. Men se på hva hun gjør. Listhaug praktiserer ikke det hun sier. Hun sitter som nestleder i partiet og fortsetter innvandringa og den mislykte integreringa som om regjeringa bestod av Venstre, Kristelig Folkeparti, SV og Rødt. Bompengene økes sammen med underordninga av FN-kravet om fri innvandringsrett for alle i hvilket som helst land. 
Frp framstår nå som et falskere parti enn Ap. 

Dolkesjø slår hardt tilbake
Dolkesjø har kommet tilbake og tar hevn med Siv Jensen og Tor Mikkel Wara i spissen. Hvor djupt kneler den utspilte «populist»-fløya, den som skaffer Frp velgere? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.