lørdag 11. november 2017

Giske og Ap støtter Meyer mot Siv Jensen — og mot LO og LO i SSB


Skjermdump fra Dagsavisen 11.11.17
Det er mange konflikter som har kommet opp med stridighetene i Statistisk sentralbyrå, SSB. Høyresida i Norge har krevd slanking av SSB (færre ansatte), og vekk med keynesiansk og sosialdemokratisk fundert sosialøkonomi (nå kalt samfunnsøkonomi). Utviklinga i kapitalismen krever modeller som legger til grunn reindyrka aggressiv markedsøkonomi. Både den politiske retninga og måten dette gjennomføres på, reiser motstand blant SSBs tilsatte.

Det mangler ikke på motstand mot hovedgrepet blant dem som betalte minst 10 millioner kroner ved siste valg til Aps valgkamp. LOs økonomiske sjeføkonom, Roger Bjørnstad — som har jobba lenge i SSB som forsker — sa allerede i februar i år at han var uroa over SSBs sjef Christine Meyers planer for forskningen. Sammen med LO og NHO.  I går krevde han stans i omorganiseringa. Og Norsk Tjenestemannslag (LO) i SSB, ved sin nestleder, sa at det beste nå var å skape ro og at omorganisering stansa opp. Dagen i forvegen sa han, med det «faktum» at Meyer trakk seg, at det var naturlig.

Mens altså Trond Giske, nestleder i Ap, i Dagsnytt 18 på fredag (fra ca 17 minutter) retta kritikken mot finansminister Siv Jensen. Hun skulle ha trua SSBs uavhengighet, sa Giske samtidig som han kritiserte Jensen for ikke å ha reagert på Aps spørsmål i Stortinget i mars i år om hun godtok det som skjedde i SSB. Det henger jo ikke sammen, samtidig å kritisere Jensen for ikke å ha gripi inn i mars, og nå for at hun har gripi inn.  Men nå mente Giske at Jensen hadde gripi inn fordi arbeidet med innvandring blei degradert, og at det altså trua SSBs sjølstendighet. Og åpenbart at om det var tilfellet, så var det ikke et akseptabel argument. Også Sigbjørn Gjelsvik fra Sp og generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson, fulgte opp Giskes spor om at Siv Jensen hadde trua SSBs uavhengighet og disse ga på denne måten også sin indirekte men tydelige støtte til Meyer. Det standpunktet hadde også SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski, referert i Dagsnytt 18. Gjelsvik ga også tydelig indirekte en korreks til partikollega Liv Signe Navarsete som dagen i forvegen var bekymra for utviklinga i SSB og mulighetene for å følge opp samfunnets behov for pålitelige og nøytrale prognoser og statistikk. 

Hvorfor kunne ikke Aps nestleder sagt at omorganiseringa går i feil retning feil måte, i stedet for mer eller mindre å gjenta Høyre-politiker Christine Meyers argumenter? Se også Dagsavisens leder i dag. Dagsavisen skriver helt motsatt av sånn Giske snakka og prioriterte i Dagsnytt 18. Hvorfor la han ikke hovedvekta på det politiske kravet om å unngå å gjøre SSB til en privatøkonomisk forskningsinstitusjon, og la vekt på hensynet til de tilsatte i SSB?  SSBs samfunnsrolle har ikke noe med SSBs «uavhengighet» å gjøre, den skal styres politisk, overordna, som enhver annen offentlig etat, kontorer/hjelpere for Stortinget som de alle er. 

Men det er «etter boka» at Aps nestleder ikke er opptatt av SSBs politiske rolle og de ansatte der. Ikke av at SSB skal ikke skal ledes av en som opptrer som en ekstremt aggressiv Høyre-politiker som Meyer. En Høyre-politiker som fra høyre ypper til strid mot Høyre-regjeringa og LO/NHO og gjør arbeidsplasser utrygge, er uviktig for Giske. Det bør alle ansatte i SSB, og særlig LO-medlemmene der og i LO generelt, merke seg.


Ap avslører seg nok en gang som et parti som gjerne vil gå i fronten for ekstrem markedsøkonomisk politikk og tilsvarende organisering av offentlige tjenester (som kraftig nedskjæring av pensjoner). Denne saka er nok et eksempel på at LOs millionstøtte til Ap er å kaste bort medlemmenes penger til medlemmenes motstandere. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.