tirsdag 18. februar 2014

Senterpartiet: Nytt ledervalg bare for å fjerne Navarsete til fordel for Moe?

Mer og mer framstår valget av ny ledelse i Senterpartiet som en måte på ekstraordinært vis å kvitte seg med den landsmøtevalgte lederen, Liv Signe Navarsete, til fordel for Ola Borten Moe. Det meldes om et grasrotpress for Ola Borten Moe, og 17.02 meldte NRK at Civita-vennen Sandra Borch meldte seg til ny tjeneste etter at hun forlot lederstillingen i Senterungdommen i protest mot Navarsete og den rødgrønne politikken. Klassekampen 18.02 melder at Moe har styrket seg.

Det kan godt være at det er personen Liv Signe Navarsetes væremåte som har vært Senterpartiets ledelsesproblem. Men det virker vanskelig å tro. Jeg har stor tillit til stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, og han har uttalt at Moe er en del av problemet, og derfor ikke bør være med i den nye ledelsen.

Trygve Slagsvold Vedum ligger an til å bli foreslått som ny leder for å roe gemyttene. Uten særlig inngående kjennskap konfliktene i Senterpartiet, virker det vanskelig å forstå annet enn at Vedum kommer til å bli styrt av Moe og alle hans støttespillere. Er det nødvendig å drive så mye intern pining at de ikke like godt kan velge Moe til leder med en gang? Moe har vist at han har ambisjonene og viljen til å bruke alle virkemidler for å oppnå den lederposisjonen.

Så får de monarkistisk og religiøst prega senterpartimedlemmene like godt først som sist den frelseren de vil ha. Det spørs bare om velgerne blir like fornøyde, og om partiets egne bønder blir fornøyde med en tilnærming til de partiene som er mer positivt innstilt til utenlandsk enn til norsk landbruk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.