onsdag 29. mai 2013

SV — gjør jobben for Jens, Jonas og Giske?


At SV inngår et samarbeid med Høyre for å bygge byelitens Lambda, virker kanskje overraskende. Men SV er den intellektuelle overklassens parti framfor noen, så snuoperasjonen med støtten til Lambda, er derfor ikke overraskende.

Men det spørs om SV spiller noen sjølstendig rolle her. Lambda kom som et resultat av en avtale mellom tidligere kulturminister Trond Giske og tidligere byrådsleder for Høyre, Erling Lae.

Det er interessant å registrere at politikere som ellers er opptatt av lokaliseringas betydning for viktige symbolbygg og infrastrukturer, ikke forstår noe av Oslo. At det ikke er én by, men en sterkt klassedelt by. Giske la råkkeverkstedet til Trondheim, han skjønner kanskje noe av viktigheten av lokalisering? Tidligere leder i lokaliseringspartiet Senterpartiet, Anne Enger, skjønte det ikke når hun ville legge Operaen til Vestbanen og bekjempa Bjørvika.

Men Oslo Ap har stått fast på Munchmuseet på Tøyen. Overraskende imponerende. Det må ha vært et problem for Ap i regjering. For det kan heller neppe være tvil om hva vestkantgutta Jens og Jonas skjønner og mener om betydninga av å ha Munchmuseet på Tøyen. Og så er jo Lambda Giskes verk i tillegg.

Her har det skjedd mye i «bøttekottet». Det som hvertfall har vært klart, er at regjeringa ikke har villet legge press på Høyre-/Venstre-byrådet for å støtte sitt eget lokalparti. Da vår nye kulturminister fra Rogaland, Hadia Tajik, gikk ut og sa at regjeringa kunne bidra med midler, sa NRKs kulturekspert Agnes Moxnes, ivrig tilhenger av Lambda, at det betydde at alt lå til rette for Lambda. Fordi Tajik skulle ha sondert terrenget, iflg Moxnes. Men Oslo Ap fastholdt fortsatt sitt standpunkt.

Så kan en spørre: Fastholdt Oslo Ap museet på Tøyen fordi de ikke ville miste maska, og la SV ta belastninga? Som jeg skreiv i oktober, Ap kan ikke tape Tøyen. Eller falt regjeringa rett og slett Oslo Ap i ryggen? En kunne for mange måneder sida høre på Mariannes Borgen fra SV på hennes uttalelser at hun aksepterte at de som fastholdt Tøyen var de vrange, ikke de som fastholdt Lambda. Og at hun var på glid for Lambda. Alle SVs velstående kulturister må også ha viska noe i øret på Borgen? Borgen kan ha begynt egne forhandlinger, eller Kristin Halvorsen kan ha bedt henne forhandle med noe for å framstå som redderen av Tøyen. Kristin Halvorsens innlegg på Facebook i går, der hun roste «kompromisset» opp i skyene, kan tyde på det.

«Avtalen» gir noen fordeler til Tøyen som en høyst sannsynlig kunne fått uavhengig av Lambda, men som det en gang ikke er sikkert at det blir noe som helst av. Det er avhengig av seinere politiske flertall for å få penger. SV hjalp Opseth til å bygge ny stamveg til Bergen mot å få Ringeriksbanen. Det er tjue år sida, og Ringeriksbanen er ikke bygd ennå…

Hvis SV har hjulpet Ap ut av knipa med motsetninga mellom Oslo Ap og Ap, må SV ha fått noe mer av Stoltenberg enn bare noen goder i Oslo øst å skryte av. Noe mer rikspolitisk. Men hva da, i så fall?

SV står med ryggen mot veggen, og har tatt juvelen fra Tøyen. Overklassen og journalistene jubler, og med disse i ryggen vil SV framstå som østkantens frelser. Samtidig som de stiller med en bergenser fra Oslo.

Jeg håper virkelig ikke SV lykkes med dette spillet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.