lørdag 23. februar 2013

To bydelsutvalg i Oslo sentrum: Velkommen tiggere!


Politiet i Oslo har foreslått å endre politivedtektene til å gjøre det forbudt å overnatte ute i parker og i biler i sentrum. Politiets begrunnelse har vært å hindre den forsøplinga og ordensforstyrrelsen som tilstrømninga av tiggende romfolk fra Romania førte til i fjor sommer. Jeg synes politiets forslag til tiltak må være vanskelig å kontrollere. Likevel er jeg uenig i flertallet i bydelsutvalga i bydel Gamle Oslo og bydel Grünerløkka som har vedtatt lange og likelydende vedtak mot politiets forslag. Flertallet Rødt, SV og Venstre har stemt for et forslag fremmet av Arbeiderpartiet. Mot begge bydelsdirektørenes forslag om å støtte politiets forslag til nye politivedtekter.

Bydelsutvalgene viser til at å forby overnatting ute i Oslo ikke er et generelt tiltak, men et særvedtak rettet mot romfolket. Bydelsutvalgene mener at politiet alt har de virkemidlene de trenger for å hindre og straffe kriminalitet.

Romfolket har blitt og er fortsatt utsatt for forfølgelser. Ikke minst i Romania og Øst-Europa er romfolket fortsatt forhatt og undertrykt, og også ellers i Europa. Nazistene drepte mange av dem under krigen. Men skal disse forfølgelsene gi dem andre rettigheter i dag?

Noe konstruktivt tilskudd til norsk samfunnsliv er det omreisende og tiggende romfolket ikke. De er til generell sjenanse for vanlige samfunnsmedlemmer, og til dels er de aktive kriminelle. Skal romfolket få fortsette å leve som før uten utdanning, uten fast bopel og arbeid, kan jeg ikke forstå at de kan overleve uten kriminalitet. Det samfunnsmessige tiltaket mot fattigdom og kriminalitet er som før inkludering: utdanning, arbeid og fast bolig. Men dette står i motstrid til religionene der alt er bestemt en gang for alle, og også den nye religionen, multikulturalismen, der også alle tradisjoner i utgangspunktet skal fastfryses.

Norge har inngått en ny samarbeidsavtale med Romania. «Rundt 170 millioner kroner er satt av til prosjekter for å bidra til mindre diskriminering, bedre integrering og utjevning av forskjeller», skriver regjeringa på sin nettside om tiltak for romfolk. Videre er det enighet om at 10 prosent av EØS-pakka på 2,3 milliarder norske kroner til Romania sammen med en andel av et fond på 225 millioner kroner, skal gå til romfolket. I tillegg kommer bydelsutvalgenes krav om tilrettelegging for overnatting med boliger: Kom til Norge for å tigge, vil skal legge alt til rette for dere!

Bydelsutvalgets flertall er nok drevet av respektabel godvilje. Men det er en godhet som er av veldelighetstypen, ikke en som krever grunnleggende samfunnsmessig endring som gir varig endring og forbedring.

Bydelsutvalgene legger opp til konfrontasjoner mellom romfolket og nordmenn. Det tjener verken romfolket eller de veldedige partiene på. Den er også en anklage retta mot vanlige nordmenn som strever med å få endene til å møtes i arbeid og for sin bolig: «Nå har dere å se fattigdom og oppdage hvor umoralske og kyniske dere er!» 

Bydelsutvalgene bruker EØS-avtalen som begrunnelse for at det er en norsk oppgave å ta imot tiggere fra Romania. Da må vel også kampen mot sosial dumping sløyfes, for den er jo også en del av EØS-avtalen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.