lørdag 2. februar 2013

Alf Skjeseth i Klassekampen om Dagsrevyens politiske manipulering.


I Klassekampen i går omtaler Alf Skjeseth Dags-revyens politiske manipulering av romsaka. Han har som ingress «Dagsrevy-skandalen var ikkje eit hendeleg arbeidsuhell.» Bra. Men mer uforståelig blir det når han skriver: ««Saken» må altså ha vore å framstille romkvinna i eit best mogeleg lys, truleg ut frå eit ønske om å skilje seg ut ved å gå mot straumen.…» Skille seg ut, virkelig? Er ikke «strømmen», det vanlige blant journalister nettopp kun å framheve det som framstiller romfolk som ufeilbarlige forfulgte og undertrykte? 

Skjeseth skriver videre: «Det er eit tankekors at det var høgreorienterte skribentar som fekk snøballen til å rulle — …». Hva, virkelig? Jeg som trodde Skjeseth var litt orientert! Er det virkelig tenkelig at noen venstreorienterte ville reagere på en slik framstilling? Dette er jo 100 % en reportasje i det nye «venstres» ånd! 

Nå har ikke Klassekampen gjort noe galt i denne saka — før Skjeseths kommentar. Men Dagsrevy-reportasjen har høyst sannsynlig en vinkling slik som mange av Klassekampens journalister ville ha omtalt den. For Dagsrevy-reportasjen bekrefter synet om at det nok en gang er statens og kommunens organer som er de formelt kriminelle og vanlige folk som er moralsk forkastelige. Jeg kan dessverre ikke forestille meg at det for de fleste av Klassekampen-journalistene ville ha ringt noen som helst bjeller hvis de hadde sett Dagsrevy-innslaget. Snarere tvert imot. De ville vel heller fått sine meninger bekrefta? Ja, og om de hadde sjekka dommen, og finni ut at reportasjen var feil, hva hadde de gjort da? Det veit vi altså ikke, men …


Dette er jo en «høyre-» - «venstre-»-konflikt. Noen markante på høyresida har et kritisk syn både på innvandring og romfolkets tilstedeværelse (men ikke de økonomisk ledende), mens det absolutt dominerende venstresynet er å ha et svært ukritisk og positivt syn både på innvandring og romfolk. Da blir det selvfølgelig en høyresak og høyreseier når det kan påvises en så klar bevisst meningsmanipulasjon som i det aktuelle Dagsrevy-tilfellet. I tillegg til å påpeke feil kan høyresida innkassere en prinsipiell seier over venstres forhold til sannheten. 

Skjeseth trekker fram innvandringsentusiasten og tidligere KK-journalist Eivind Trædals påstand i sin PFU-klage om at Dagsrevyen er for mye opptatt av dramaturgi. Dette er vel fullstendig på sida av avsløringene om Dagsrevyens ideologiske og bevisste manipulering? 

Det er for mange viktig å ikke snakke så mye om denne saka. Men heller rette fokus på VGs uriktige omtale av Marte Kroghs oppfordringer om fysisk aktivitet, og Dagbladet som sammen med Anette Trettebergstuen var de eneste som hørte «Hore, hore, hore» på Eidsvolls plass. Heller ikke det er tilfeldig forsøk på endring av fokus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.