onsdag 4. januar 2012

Utbyggerne styrer boligmarkedet

Erling Dokk Holm har i Dagens Næringsliv initiert en viktig debatt om standarden på boligene. Olav H. Selvaags svar er at de nye boligene blir solgt og at de dermed må være attraktive og akseptable. Men boligmarkedet er ikke som den påståtte likevektsteorien om markeder. Mellom aktørene utbyggerne, entreprenørene, bankene og boligkjøperne, har boligkjøperne lite de skulle ha sagt. Kjøp det tilbudte, eller ikke noe, er markedsloven. 


Utbyggerne i Norge fikk på femti-tallet gjennomslag for at en for eksempel på Teisen i Oslo kunne bygge fem etasjer uten heis, og heiskravet står svakt den dag i dag. Etter krigen ble det også bygd mange boligblokker i Norge uten balkong, blant annet i Drammen. Men som jeg har sett som mangeårig styreleder i et borettslag i boligsamvirket; slike mangler er meget gunstige. For da kan entreprenørene holde liv i virksomheten sin ved å utbedre manglene i ettertid - til store kapitalkostnader for beboerne. Slik fører også opprinnelig manglende kvalitet til sløsing med boligsektorens knappe ressurser. Sløsing er det også at folk flytter unødig fort på grunn av boligens manglende kvalitet, sjøl om bankene neppe ser ny boligfinansiering som en ulempe. 


Også som tidligere tilsatt i Husbanken mener jeg det var lett å registrere entreprenørenes og utbyggernes store kontroll over prosjektene. Kvalitet var aldri viktig nok. 


Etter nærmere 50 års medlemskap i OBOS har jeg nå fått kjøpt en bolig på et ønsket sted, Ensjø i Oslo, til en pris og med en finansieringsform som passer min situasjon. Jeg ser positivt fram til å overta min bolig. Men jeg registrerer at mange av leilighetene i mitt prosjekt har for store entreer og at alle har åpen kjøkkenløsning, og at området er noe mer fortettet enn mange på Vindern kan forestille seg. 


Hvorfor er det ingen beboermedvirkning på standardløsningene av leilighetene? Det er muligens ikke lett å få til et ferdig prosjekt der de framtidige boligeierne diskuterer seg fram til ønskete kvaliteter til en akseptabel pris. Uansett må det stilles strengere moderne kvalitetskrav til utbyggere, både når det gjelder leilighetene, bygget og arealet rundt. Slik at hensynet til livslang trivsel og energieffektivitet ivaretas. 


Boligsektoren er en bransje som er helt sentral for utvikling av norsk økonomi, med sin store betydning for sysselsetting i mange bransjer, for industriproduksjonen og finansvesenet. Av politikere og partier må vi kreve sterkere rammestyring av denne sentrale samfunnssektoren. Kjøperne av nye boliger må gis innflytelse på utformingen av nye boligprosjekter innafor nye offentlige rammer. Også for botrivselens skyld - en viktig økonomisk faktor. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.