fredag 13. januar 2012

Nye sakkyndige, som å bøye seg for en mobb

Etter at den vanlige rettsprosedyren har vært fulgt så langt, med to rettspsykiatere og med en vurdering av en fulltallig rettsmedisinsk kommisjon, har retten likevel desavuert disse vurderingene og bedt om en ny rapport. I praksis en konkurrerende rapport. Retten sier iflg NRK i dag: «Dommarane grunngjev utforminga av ein heilt ny rapport med omsynet til den allmenne rettskjensla, altså at samfunnet har uttrykt eit sterkt behov for å få fleire fakta på bordet. – Denne saka er av ein heilt spesiell og særleg alvorleg karakter at det krev ei nærmare utgreiing av tilreknelegheitsspørsmålet, sa tingrettsdommar Wenche Elizabeth Arntzen på ein pressekonferanse i dag.»
For meg er det likegyldig om Breivik er tilregnelig eller ikke, det kan uansett ikke gjøre om igjen hans grusomme handlinger. Men prinsipielt vil jeg se rettens svært uvanlige handlemåte på lik linje med at retten bøyer seg for en mobb.  Riktignok er det ikke en mobb som har krevd dette av retten, men særlig medierepresentanter og en del bistandsadvokater. Om mediene er noe bedre enn en mobb, finnes det jo delte meninger om. 

Retten blander sammen lover, rettsprosedyrer og politiske krav som burde sees på som helt uakseptabelt i rettsstat. Men det beviser nok en gang at juss ikke er noe uavhengig og selvstendig område, kall det gjerne en statsmakt, men bare et underbruk av de til enhver tid sterkeste politiske kravene. Og det finnes mange politiske krav som utløser like mange og enda større politiske protester, men da bøyer ikke rettsapparatet seg. 

Det som gjenstår er om det i det hele tatt er mulig for de nye rettspsykiaterne å komme med en uhildet vurdering. De har fulgt med i den politiske og juridiske debatten, selvfølgelig, og de vet hvorfor de er oppnevnt, og hva det kreves av dem. Det skal godt gjøres om de ikke svarer på oppfordringa. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.