lørdag 14. november 2009

Munch-museets direktør og kunsthandleren — grovt skjødesløse og medskyldige

Den som går fra en leilighet, eller en bil, ulåst og får innbrudd, får så vidt jeg veit, ingen forsikringserstatning. Eller hvertfall sterkt redusert erstatning. Det er helt rett.

Munch-museet forvalter verdifulle kunstverdier for Norge. Å levere ut et verdifullt et kunstprodukt av Munch til en kunsthandler som helt åpenbart ikke hadde forutsetningene for å ta vare på det, er grovt skjødesløst av Munch-museets ansvarlige direktør. Kunsthandleren er jo fullstendig inkompetent, så inkomptent at det er vanskelig å forstå at det ikke er gjort med hensikt.

Forsikringsselskapet som har godtatt all denne skjødesløshet, tyner vanlige forsikringstakere og gjør alt det kan for å hindre utbetaling av erstatninger generelt. At de ansvarlige for den sinnssyke forsikringsavtalen med det ubeskytta kunstverket hos den skjødesløse kunsthandleren, skal slippe unna med dette med jobben i behold og uten erstatningsansvar, vil være utrolig, men ikke overraskende.

Konklusjon: Den ansvarlige i Munch-museet for dette må selvfølgelig straks gå fra jobben. Kunsthandleren må straks betale minst 2 millioner tilbake til Munch-museet. Jeg forutsetter at både Munch-museets fungerende direktør og kunsthandleren blir siktet for uansvarlig og skjødesløs oppbevaring av nasjonale kunstneriske fellesverdier, og for mulig samarbeid med kriminelle kretser. Så grovt skjødesløst er deres handlinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.