fredag 11. september 2009

Tapte Frp på at motstanderne rakk å tilbakevise argumentene deres? — Ny regjeringskoalisjon?

Det blir neppe noen ny rein Frp-regjering som kan få gjennomført 100 % av sin primære politikk. Så det blir ikke et nytt samfunn vi våkner opp til dagen etter valget. Men Frp er jo ikke noe ekstremistparti heller. Et avvikerparti, kalte en statsvitenskapelig professor det på Fritt ords valgseminar 02.09.09. Jeg ville vel heller si et vegviserparti. Frp har helt rett i at de går først ut med det andre slutter opp om — etter hvert. Som i innvandringspolitikken og i sykehuspolitikken der Stoltenberg og Tønne gjennomførte Frps politikk. Som Stoltenbergs statlige nedsalg i Statoil og Telenor. Og det er ikke så mange milliarder mer Frp vil bruke av oljefondet enn det Stoltenberg gjør. Så jeg har problemer med å forstå at vi står foran et systemskifte ved valget.

Et annet interessant poeng ved valget er at Frp gikk ut med mange av sine mest avvikende standpunkter i trafikken og innvandringspolitikken i sommerferien. Mens alle andre politikere, kanskje med unntak av Erna, tok sommerferie og lada opp til valget fikk Frp boltre seg i nyhets-tørste media aleine. Med mye debatt og sikkert en viss oppslutning for sine «naturlige og fornuftige standpunkter» — sett fra ølbordene etter atskillige halvlitere. En tilsynelatende taktisk genistrek. Hadde det bare ikke vært for at det var så lenge til valget at motstandere og dem som er uenig kunne rekke å imøtegå argumentene med ny kunnskap. Og er det ikke det som i stor grad har skjedd? «Nye og freske» argumenter ble både gamle og dumme. For hva er ellers forklaringa på at Frp, som hadde banen for seg sjøl så lenge, ser ut til å gå klart tilbake i forhold til sin oppslutning det siste året?

For revolusjonære må det være interessant å studere Frps muligheter til å gjennomføre sin politikk om de skulle få et styringsdyktig flertall i Stortinget. For et demokrati i Norge utøves ikke bare gjennom Stortinget. Når Frp skal fjerne Sametinget, sentrale tariffavtaler, all landbruksstøtte, all kulturstøtte mm og offentlige budsjetter strupes for skattelette, er det ikke bare tusener som mister jobben. Frps politikk vil skjerpe konfliktnivået i samfunnet på en måte som vi ikke har vært vant til her på berget. Det vil bli behov for mer håndfaste tiltak for å gjennomføre Frps viktigste ideologiske symbolsaker. Inkludert tilsidesettinga av andre demokratiske kanaler enn valgkanalen. Da holder det ikke med Kristin Clemets støtte.

Men mer enn 45 % for Frp, når vil det skje? Ikke aleine. Kanskje heller de to partiene med størst oppslutning i LO kan gå sammen om en regjering, uventet som en modell etter kriseforliket i 1935? Ny lik og lav pensjon kombinert med flat skatt kan vel være katalysatoren for programmet for den nye regjeringskoalisjonen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.