torsdag 7. september 2017

Med KrF på vippen for Ap/Sp/SV/MDG/Rødt: Går vi mot en religiøs mørketid?Etter at jeg skreiv denne kommentaren, har KrFs leder, Knut Arild Hareide, i dag gått ut og sagt at KrF kommer til å støtte en regjering Høyre og Frp. Da blir det mindre mørketid, forhåpentligvis. Jeg lar likevel den opprinnelige teksten stå.


Fra NRKs tabell over mulige regjeringsalternativer
med gårsdagens meningsmåling
Ja, det kan skje, gitt ett av de mulige resultatene i gårsdagens meningsmåling fra nrk. For NRKs tre journalister skriver: «Ap, Senterpartiet og SV får 74 mandater. Selv med støtte fra MDGs åtte mandater og Rødts to mandater på målingen, klarer de ikke å få flertall.»
Dette betyr at KrF kan komme disse partiene til unnsetning. Hvis KrF og Venstre skal stå ved sin sterkt anti-Frp-linje kan de ikke få flertall for noe regjeringsalternativ til høyre. Det er ikke aktuelt å trekke inn Venstre til støtte for å få til en Ap/Sp/SV/RØDT/MDG-regjering/-støtta regjering, så fagforeningsfiendtlig som Venstre er. 

Ap «må» i regjering —
Ap vil strekke seg svært langt for å få til en AP-leda regjering. Å sitte i regjering betyr at de kan opprettholde tiltrekninga fra samfunnets mest ambisiøse strebere. Derfor vil Støre bli glad over å kunne danne regjering, sjøl om det er med kristne KrF enten i regjering eller som fast avtalt støttespiller. Aps program vil ikke hindre ham i det, og hvis Støre konfererer med den hellige treenighet som han tror på, om ikke annet så den hellige ånd, vil han nok få støtte i bønn for et knapt regjeringsflertall, slik den hellige ånd også ble vedtatt med knapt flertall.

                     — svært gjerne med KrF
Ap under Støre har lenge tilbudt KrF innflytelse. Støre er personlig kristen, og har i praksis vist alle korta sine til KrF: Det er bare å forsyne seg. Det vil ikke det kristentro Senterpartiet ha det minste imot. SV og Rødt har røtter i en antikristelig sekulær tradisjon, men har av sympati for innvandrerne blitt ivrige forkjempere for muslimske politiske krav i religionsfrihetens ånd. 
Jeg har lenge ment at det bare er et spørsmål om tid før de kristne allierer seg med muslimene, de har jo begge utspring i den samme tida, i det samme området og med de samme gamle religiøse krava. Kristne i Norge, og i Europa, drives stadig på defensiven i forhold til Bibelens krav til samfunnsmessig levesett, skapelsesberetninga deres og i spørsmål som likebehandling av kvinner, homofile og om livet etter døden. Europas engasjerte kristne har en drøm om revansje og gjenerobring av all den samfunnsmakta de har tapt, og muslimene med sitt fortidssyn gir dem håp. Håp om revansje for sine religiøse politiske tap kan også Ap under Støre bidra med.

Med KrF — drømmen for SV og Rødt
SV og Rødt vil ikke ha problemer med KrF i regjering, de vil juble! Nå kan de, med hjelp av påtrykk fra AUF, få gjennom økt innvandring av muslimer fra den tredje verden, og komme nærmere det multikulturelle parallellsamfunnet de drømmer om i religionsfrihetens navn. Alle organisasjoner som arbeider for den gode sak kan med en slik regjering få økt statsstøtte i Norge, og KrF kan sammen med SV og Rødt finne nye stater i Afrika som de kan ta ansvar for å bygge opp – før deres byggverk bryter sammen i opprør og krig.


Hva får vi
med KrF i regjering eller støtte for Ap/Støre ?
Selvfølgelig ikke alt av KrFs  ønskeliste. Men her er noe av det KrF drømmer om:

 • Mer kontantstøtte: 
 • KrF vil kreve det, Støre er for det, og Senterpartiet er for det. Et mindretall i Rødt med bakgrunn i AKP er også for økt kontantstøtte, som fattigdomsbekjemping. Dermed vil flere innvandrerbarn blir holdt borte fra norske barn, og flere innvandrerkvinner vil bli skjermet fra deltaking i det norske samfunnet.
 • Mer kristendom i skolen:
 • Det vil KrF ha, og Støre har allerede sagt ja til det. Rødt og SV vil støtte dette hvis de kan få mer islamsk og jødisk religion inn i skolen.
 • Mer støtte til religiøse menigheter som den norske statskirken og muslimske forsamlinger så Saudi-Arabia kan spare litt penger
 • Mer støtte til religiøse organisasjoner, og til organisasjoner som arbeider for innvandring og kamp mot kritikere av innvandringa
 • Mer støtte til KrFs og norske misjonsorganisasjoners gamle forbindelser i Afrika, kalt fattigdomsbekjemping. (For afrikanere er så hjelpesløse at de klarer ikke å ordne opp sjøl uten vår hjelp).
 • Mer støtte til Israel:
 • For kristne er det viktigere at Bibelens spådommer blir virkelig, enn at kristne skal få eksistere i apartheid-staten Israel. Her har KrF i utgangspunktet Ap, SV og Rødt imot seg. Det blir en vanskelig sak for KrF. Men kanskje kan de andre partiene støtte Israel og KrF på annen måte, ved å gå til krig mot Israels fiender? Særlig etter at Norge og vestmaktene har tapt krigen mot Syria, og Syria består. Men Norge kan sammen med Vesten og USA prøve seg på andre stater Israel ikke liker, og i det minste SV vil støtte en slik krig med begrunnelse i «menneskerettighetene».
 • Erstatte Darwins utviklingslære, i skolen med Bibelens skapelsesberetning? 
 • Det bestemte daværende undervisningsminister Kjell Magne Bondevik i 1984, men forsøket blei slått tilbake. Det er en kraftig offensiv i USA for Bibelens skapelsesberetning og mot utviklingslæren. Men det kan da ikke gå gjennom hos Rødt og SV, og neppe heller hos Sp og Ap?
Det som er klart er at vi med KrF som nødvendig støttespiller for et Ap/Sp/SV/MDG og Rødt-flertall, vil få en sterk kristen reaksjonær utvikling, kanskje også sterkere enn om fordelinga i Stortinget blir som i dag. 

Kampen mot religionenes tvang kan gå inn i en dyster tid, og med det hele vårt tolerante sekulære samfunn. Går vi mot en religiøs mørketid i Norge?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.