søndag 17. september 2017

Jan Inge Sørbø: Professoral eventyrlitteratur: At Ap vil forlate markedspolitikkenFra nettsida til Dag og Tid, der Jan Inge
Sørbø skriver om sin drøm om at Jonas
Gahr Støre skal endre Aps politikk slik
Sørbø drømmer om.
Jan Inge Sørbø er litteraturviter, professor i norsk i Volda og fast skribent i ukeavisa Dag og Tid. I siste nummer har Sørbø en merkelig politisk analyse om Arbeiderpartiet under Støres ledelse, og det han hevder er den enkle vegen videre at for Ap igjen skal få økt oppslutning.

Støre, professorenes mann
Sørbø innleder ved å skryte av de personlige kvalitetene til Støre. Støre hevdes å være «ein heiderleg forretningsmann som berre kan lastast for småfeil». For Sørbø er det en fordel at Støre er presis og oppdatert i debatter, og ikke «tabloid». Bare synd da at professorene fortsatt utgjør et mindretall av velgerne i Norge, og litteraturprofessorene er enda færre.

Ja, markedskopier er feil politikk
Sørbø avviser at det er noe ved Støre som er årsak til Aps nederlag,  eller sakene Ap tok opp i valgkampen. «Ap tapte ikkje valet fordi dei satsa på feil mann eller feil saker i valkampen. Dei tapte fordi dei, via marknadsmodellane i offentleg sektor, er blir rein blåkopi — ja nettopp det — av Høgres politikk.» Litt merkelig å si at det ikke var feil saker, når Ap tydelig i valgkampen sa at kampen mot «reversering» av høyreregjeringas vedtak ikke var aktuell politikk. Sørbø påstår også: «Skal sosialdemokratiet ha ein sjanse, må dei ta oppgjeret med marknadsmodellane i statsstyringa, for berre då kan fordelingspolitikken bli truverdig.» Hvorfor en bare skal kvitte seg med markedsmodellen i offentlig forvaltning, og ikke ellers, og heller ikke nevne noen andre saksfelter der Ap ikke framstår med troverdighet, sier ikke Sørbø noe om. 

Finnes ikke grunnlag i Ap for et grasrotopprør
Det er bare det at en slik politisk endring i Ap ikke er aktuell politikk i Ap, ikke på noen måte. Det finnes overhodet ikke en opposisjon i Ap som vil en annen grunnleggende utenriks- eller økonomisk politikk. Sørbø sier ikke noe om at det finnes støtte i Ap for en slik endring. Det sosiale sjiktet som styrer politikken i Ap er overhodet ikke inne på slike tanker som Sørbø foreslår. Det finnes ikke krefter i Ap som har den minste mulighet til å frata dagens ledersjikt makt. 

Sosialdemokrater tilbake, kraftig, over alt
Har ukritisk underlagt seg EU-kommisjonen
Sosialdemokratene går sterkt tilbake i hele Europa, på grunn av den samme politikken Ap fører i Norge. I Tyskland sitter de i regjering sammen med det tyske Høyre, med rundt 20 prosent oppslutning. I Frankrike og Nederland er de i praksis utradert. Siden 2005 har de danske sosialdemokratene ligget på rundt 25 prosent i oppslutning, mens de svenske sosialdemokratene i 2014 fikk 31 prosent i valg. Alle sosialdemokratiske partier er for medlemsskap i EU, uten forbehold. Full underkastelse av EU. Det betyr at forslaget til Sørbø neppe vil bli tillatt. Det kan ikke gjentas ofte nok: EUs formål og lover kriminaliserer tradisjonell sosialdemokratisk politikk slik den var før og i tiåra etter siste verdenskrig. Som det står i overskriften til Dag Seierstads ORIENTERING  lørdagens Klassekampen: «Europeiske sosialdemokrater har gjort EU-traktater til de herskende tankene».
Se også mitt innlegg om Aps varige tilbakegang.  


Sørbøs naive drømmer
Det er utrolig naivt når Sørbø skriver at han håper Støre vil stille seg i spissen for en grunnleggende kursendring med kommentaren «at han vil vera stor nok til å kritisera kursen han var med på å forma ut for 30 år sidan». Slike virkelighetsfjerne drømmer er typisk for litteraturvitenskapsprofessorer som Jan Inge Sørbø. Urealistiske drømmer er viktige nok, de bidrar til å opprettholde håpet om at Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet skal gjenoppstå som et reelt politisk alternativ til en tvers igjennom ukontrollert kapitalistisk politikk. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.