mandag 29. februar 2016

Mannlig kjønnslemlesting av umyndige må forbys
Fra 01.01.16 er det i Norge en tvang for norske helse-foretak til å utføre kjønns-lemlesting på nyfødte guttebarn, kjent som «omskjæring». Det som i virkeligheten er avskjæring av forhuden. Pr 26.02.16 er ni nyfødte omskåret, men 88 står i kø på grunn av manglende kapasitet på norske sjukehus, se avbildet tekstmelding fra NRK 25.02.16.
Mannlig avskjæring av forhuden har til tider vært begrunna med å gjøre onani for menn umulig. Det lar seg dokumentere tilbake til 1800-tallet i USA. I Oslo-skolen på slutten av 1950-tallet lærte vi at onani var skadelig og ødeleggende for vår generelle helsetilstand.
Omskjæring av umyndige menneskers kjønnsorganer kan ikke forsvares på noen som helst måte. Påstander om religiøse grunner må avvises på samme måte som vi har avvist alle andre religiøse påbud som har hindret menneskenes frihetsutvikling og samfunnsutvikling de siste tusener av år. 

Men enkelte på «venstre»sida, kanskje et flertall, særlig av dem som oppfatter seg som frigjorte kvinner, og som ikke kan få fullrost alt muslimsk nok, har på Facebook kommet opp med et nytt forsvar for denne skamferinga av umyndige mennesker: Samleie med menn uten forhud, omskjærte, gir kvinnene større seksuell nyting! Men bare det motsatte lar seg sannsynliggjøre.


1. Hvorfor omskjæring?
a. Omskjæring er eldre enn noen nåværende religion. Wikipedia og SNL oppir så langt tilbake som mellom fra 5 000 til 4 300 år sia. Jeg har ikke funnet påstander om årsak til denne praksis på nettet så langt tilbake.

b. I dag er ca en tredel av verdens menn omskjært. I USA i 1975 var omtrent 80 prosent av menn omskjært, noe som i dag har falt til 50 prosent. Antall omskjærte i Canada og Australia er sunket til 25-30 prosent. 

c. «Når det gjelder myten om at omskjæring gjør mannen mer renslig, viser ikke forskningen noen klar forskjell. Det virker som om andre ting enn forhud eller ikke forhud betyr mest for hygienen. Hvis mannen er normalt renslig skal det altså ikke ha noe å si for intimhygienen om han er omskåret eller ikke.» Hevder Peder Kjøs, psykolog og samlivsekspert. 

2. Økt seksuell nytelse for alle med omskjæring?
På Facebook har jeg sett hevdet fra «venstre»orienterte urfeminister at samleier med omskårete menn er til kvinnens fordel. Det kan hun og hennes likesinna neppe bevise. 

En studie av Morten Frisch, Morten Lindholm og Morten Grønbæk er publisert i Int. Journal of Epidemiology 14. juni i fjor.  «Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark» er en undersøkelse der både omskårete og ikke-omskårete menn deltar, samt partnere til menn av begge kategorier. Det er første gang både menn og kvinner er deltakere i en slik studie.


De oppsummerer:  «To grupper av kvinner – de som har en omskåret partner og de som har en ikke-omskåret – har fylt ut anonyme spørreskjemaer om sine seksuelle erfaringer. Spørsmålene tar opp hvordan de har sex, nøyaktig hva begge gjør, og hvor fornøyde de er. På spørsmål om hvor fornøyde de er med sex viser det seg at kvinner med en ikke-omskåret mann er mest fornøyd. Når de misfornøyde blir spurt nærmere sier de at de synes samleiet varer for lenge og er for voldsomt. Menn med omskåret penis støter dypere og hardere, noe kvinnene ikke er så fornøyd med, fordi det tar lang tid og blir for mye friksjon. Det virker altså som om myten om at en omskåret mann holder lenger er sann – men at flertallet av kvinnene ikke synes dette er en fordel.» Menn liker etter disse undersøkelsene lange og dype samleier, som omskjærte etter det opplyste skal få, noe som kvinner flest ikke ser som ønskelig. 

Studien slår fast at det er ingen eller liten forskjell når det gjelder betydningen av et godt seksualliv, omfanget av seksuell aktivitet eller omfanget av seksuell lyst for de to gruppene. Men: Forskjellen dukker opp i spørsmålet om problemer med orgasme og smerter under samleie: «Så mye som tre ganger så mange menn som er omskåret rapporterer om gjentatte problemer med orgasme og fire ganger så mange kvinner som lever med en mann som er omskåret rapporterer om hyppige smerter under samleie (dyspareunia).» Kronikk av Jørgen Lorenzen.

Spørsmålet om konsekvensene for seksuallivet mener jeg uansett er uvesentlig for om mannlig kjønnslemlesting for umyndige skal tillates eller ikke. Barneombudet hevder at mennesker bør være minst 16 år før omskjæring, men det eneste riktige må være at vedkommende er myndig og sjøl kan ta ansvar for et slikt irreversibelt inngrep. Og sjølsagt må de betale full pris for en slik operasjon, dvs ikke ett øre i offentlig støtte.


Det er jo ellers merkelig at religiøse er for å endre det de ellers kaller «Guds/Allahs skaperverk». 


I en lederartikkel i Klassekampen for ei god stund sida (et par år?) mente redaktør Bjørgulv Braanen å legge debatten for og imot slik kjønnslemlesting «død» ved å hevde at det ikke fantes noen andre land i verden som hadde forbud mot omskjæring. Derfor kunne ikke Norge være det eneste landet i verden med et slikt forbud. Det er jo et argument for at ingen land kan innføre noe nytt; et argument for null utvikling. 


Mannlig som kvinnelig kjønnslemlesting av umyndige må opphøre, forbys og dem som utfører det og krever det utført, må straffes. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.