fredag 30. oktober 2015

Legg ned likestillingsombudet! Likestillingsombudet og byrået i Bergen støtter diskriminering


Fra Bergens Tidende, nettsida
I Bergen leide muslimene Grieg-hallen for å feire Id, av-slutninga av den helsemessig komiske muslimske fasten. Muslimene krevde at kvinnene måtte bruke en egen inngang i Grieghallen, ikke den samme som mennene. Kvinner er som kjent, etter religiøs praksis i de fleste religioner, fordi religionene er konstruert for nær to tusen år sida, et mer mindreverdig kjønn underordna mennene.

Diskrimineringa blir forsvart av Likestillings- og diskrimineringsombudet i en «foreløpig» uttalelse som ombudet ikke har lagt ut på hjemmesida si. Ombudet hevder: «Dersom kommunen hadde nektet utleie eller satt felles inngang som vilkår, ville dette reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion»Også det nye byrådet i Bergen med Ap, Venstre og Kristelig Folkeparti, forsvarer utleievilkåra. Venstres byråd Julie Andersland uttaler til Bergens Tidende: «Når vi forsøker å hindre en type diskriminering, må vi unngå samtidig å gjøre oss skyldig i en annen», og:«Det nye byrådet har en offensiv politikk for likestilling og mot diskriminering. Vi vil bidra til en åpen og tolerant by hvor alle har like muligheter, uansett kjønn, bakgrunn, legning eller religion.»  Jommen sa jeg smør! 

Vi har altså kommet dit at et likestillings- og diskrimineringsombud prioriterer diskriminering i stedet for likestilling til fordel for «religionsfrihet». For religioner har rett til å diskriminere, mener åpenbart ombudet.

Hvordan hadde det vært i Norge om de kristne hadde fått fortsette med sin diskriminering, som  forbud mot de som tok selvmord til å bli gravlagt på kirkegården, diskrimineringa av kvinner, homofile, ugifte mødre osv? All likestilling og rettferdighet i Norge er jo kjempa fram i kamp mot de kristnes henvisninger til Bibelens ord. Så og si all likestilling og kvinnefrigjøring strider mot religionen. Staten har gjennom sin tidligere kontroll over statskirken nekta å godta at kvinner skal tie i forsamlinger, og tvunget kirken, mot deres «religionsfrihet», til å akseptere både homofili og kvinnelige prester — på tvers av Bibelens ord.

Jeg merker meg at for Kvinnefronten, Ottar og Feministisk Initiativ er denne prinsipielle kvinnediskrimineringa en ikke-sak. Hadde det vært andre enn muslimene i Norge som hadde forlangt en slik forskjellsbehandling som i Grieghallen, hadde nok engasjementet til de norske velstående og velutdanna hvite feministdamene vært i hundre.

Når likestillings- og diskrimineringsombudet mener at religionenes diskriminering nå skal prioriteres og aksepteres, er det klart at diskrimineringsombudet er blitt til det motsatte av det som var meninga. Ombudet er nå blitt en statlig pådriver for diskriminering og toleranse for intoleranse. Ombudet har sjøl dokumentert at det ikke er verd en eneste skattekrone, og bør legges ned nærmest på dagen. Hvertfall før nyttår. De får sikkert jobb i Muslimsk råd alle sammen.

Forfatteren Michel Houellebecq beskriver i romanen «Underkastelse» hvordan det muslimske brorskap klarer å overta regjeringsmakta i Frankrike i 2022 med aktiv støtte fra de som betegner seg som venstresida. Standpunktet til byrådet i Bergen og Likestillingsombudet viser hvor treffende Houellebecqs politiske analyse er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.