fredag 19. juni 2015

FAFO-rapporten om tigging: Ja, hva så?Venstresida og medie- og universitetseliten feirer det som en seier for seg at FAFO mener å ha dokumentert at det ikke er kriminelle bakmenn bak de rumenske tiggerne i Norge. Riktignok nøler politiet med å akseptere FAFOs påstander — men hva så? 

Hvem har sagt at det er poenget med kriminelle bakmenn som gjør at en ikke er for tigging og mener at nordmenn ikke har det økonomiske og moralske ansvaret for å ta vare på rumenske tiggere i Norge? FAFOs påstander er irrelevante i forhold til det som sosialister har hevda i to århundre, at tigging ikke er løsninga på fattigdom. 

I den grad FAFO-rapporten dokumenterer nordmenns økonomiske og moralske ansvar for grupper av rumenere, er den bare å avvise.

I samme slengen: I Klassekampens artikkel 17. juni om «trygdeturismen», der omfanget avvises som økonomisk uvesentlig, går det dog fram at halvparten av alderspensjonen som utbetales i utlandet — 1,7 milliarder kroner årlig — går til personer som ikke er norske statsborgere. Er det riktig at nordmenn skal spandere alderspensjon på andre lands borgere?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.