mandag 13. oktober 2014

Motarbeider SLF: Elbiler er fortsatt biler!


Dette innlegget står på trykk i Klassekampen i dag:

Tilhengerne av insentivene for elbilen offentliggjorde 18. september et felles opprop i Dagens Næringsliv. En av de mange underskriverne for elbilene er «Hulda Tronstad, Syklistenes Landsforening». Tronstad er informasjonssjef i Syklistenes Landsforening.

Det er bare det at dette innlegget og hennes underskrift er i strid med det politiske programmet til Syklistenes Landsforening. Det ble vedtatt av hovedstyret i februar i år. SLF-programmet innledes med et politisk mål om «tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre bil. SLF arbeider for og støtter all tilrettelegging for økt sykkelbruk og går imot tilrettelegging for økt biltrafikk».

Å arbeide for elbilinsentivene slik de er utformet er å arbeide for økt biltrafikk. Det er uvesentlig om bilen som hindrer syklistene er en elbil, en bensinbil eller dieselbil. Tronstad misliker åpenbart det politiske programmet hun er ansatt for å jobbe for, for hun har som SLFs informasjonssjef sørga for at det politiske programmet ikke er blitt lagt ut på SLFs hjemmesider. Asker og Bærum SLF har imidlertid vært så «illojale» mot den daglige ledelsen i SLF at de på sin hjemmeside likevel har offentliggjort SLFs demokratisk vedtatte politiske program.

Forklaringa er nok at Tronstad har glemt hvor hun er tilsatt, til fordel for sitt personlige politiske engasjement som politiker i Venstre. Hvorfor det var viktig for elbilentusiastene å få med syklistene som sine støttespillere, kan en jo lure på. 

Tronstad har misbrukt sin stilling til å motarbeide sin arbeidsgiver. Jeg regner med at SLFs leder, også den daglige lederen i Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, sørger for at Tronstad offentlig beklager og trekker tilbake sin underskrift i biloppropet fra 18. september. Hvis ikke bør SLFs hovedstyre si opp den illojale informasjonssjefen. Så får hun også bedre tid til å arbeide for partiet sitt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.