lørdag 29. mars 2014

Siste! : Internasjonal fordømmelse og sanksjoner mot provinsen Norge!


Siste!

Hele verden protesterer nå mot den folkerettsstridige oppløsninga av den traktatfesta unionen mellom Norge og Sverige. Det kom fram under en hyllest til Kong Oscar 2 i Stockholm der internasjonal presse karakteriserte vedtaket i den norske provinsforsamlinga Stortinget om oppløsing av unionen som et statskupp. Seinere, når den norske delstatsforsamlinga Stortinget i juli vedtok at det skulle holdes en folkeavstemning om norsk sjølstendighet, blei fordømmelsen ekstra sterk. Sjølve resultatet, med 99,95 % av  stemmene for oppløsning, blei hoderystende verden over karakterisert som åpenbart valgfusk. Slike resultater hører bare hjemme i diktaturer, blei det (med rette) hevda.
De internasjonale finansorganisasjonene samler seg nå om betydelig finansiell hjelp til Sverige for å forhindre den folkerettsstridige oppløsning av en lovlig vedtatt union, og den forfatningsstridige åpenbart forfalska folkeavstemninga.


Nå:

I en kommentar lenge i ettertid sier EUs utenriksminister Børge Brende seg glad for at det internasjonale samfunnet viste styrke den gang i 1905 og fordømte slike folkerettsstridige og provoserende krigsfremmede tiltak som det regionale opprøret i Sveriges union. Brende er særlig glad for all den økonomiske hjelpen som ble gitt til Sverige for å slå ned de norske provinsielle overgrepene. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreker viktigheten av samhold mot oppløsningstendenser, og viser til den vellykka kirurgiske bombinga av provinsforsamlinga Stortinget som førte til dets oppløsning. Til både Brendes og Stoltenbergs tilfredshet, finnes Stortinget nå bare som en robot som produserer enstemmige tastevedtak forhåndsprogrammert fra USA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.