tirsdag 29. januar 2013

Ideologisk nyhetspåvirkning — NRK propaganderer multikulturalismen

Journalist Jon Hustad har påvist at en reportasje i Dagsrevyen om en dom i Bergen tingrett inneholdt mange faktiske feil og klart fordreide fakta. Dommen gjaldt ei mor, sigøyner/romfolk, som blant annet hadde lagt til rette for en voldtekt av sin 11-årige datter mot betaling, 10 000 €. Ei hending som blei gjentatt to ganger til, samt at dattera blei tvangsgifta bort. Mora blei også dømt for menneskehandel med to barn som ikke var hennes egne. NRK-journalisten hadde tilgang til hele dommen, men lagde en reportasje som passa inn mønsteret med storsamfunnets og rettsvesenets overgrep mot romfolk og minoriteter. Reportasjen som blei sendt i Dagsrevyen, unnlot å omtale voldtektsovergrepet mot hennes datter som hun arrangerte mot betaling, og som hun blei dømt for. Og de øvrige overgrepene hun blei dømt for. 

Overfor fagbladet Journalisten forsvarte NRK reportasjen med «Hensikten med reportasjen var å sette søkelys på det prinsipielle ved at romfolk er dømt for menneskehandel for at deres egne barn blant annet solgte smykker.» Det er bare det at ingen i denne saka er dømt for å selge smykker!

NRK forsvarte først reportasjen, og vakla litt før nyhetsredaktør Stein Bjøntegård i NRK i Dag og Tid 25.01.13 innrømmer at NRK «… ser i ettertid at flere forhold i dommen er av en så alvorlig karakter at reportasjen ga et feilaktig inntrykk av faktum. Det tar Dagsrevyen veldig på alvor. Vi er derfor enige om at reportasjen ikke skulle blitt sendt. Dagsrevyen vil også beklage framstillingen reportasjen fikk, overfor den fornærmede jenta.» (Merk «veldig på alvor»).

I samme nummer av Dag og Tid kommenterer Hustad denne innrømmelsen i en egen artikkel med følgende ingress: «NRK har bede om orsaking for å få ro i saka. Det er ikkje godt nok. Dei må forklara korleis dette kunne skje.». Rein manipulasjon, er overskrifta Hustad gir sin artikkel. Han viser med opplysninger fra dommen at det er feil på feil i NRK-reportasjen. Utenom at sjølve overgrepet ble unnlatt omtalt, gikk det av reportasjen fram at det «var synd i» den dømte fordi hun «var så fattig.» Men som det også står i dommen NRK hadde adgang til: Hun sendte 800 000 kroner hjem den korte tida de oppholdt seg i Norge. En gjennomsnittlig årslønn i Romania er 35 000 kroner. Tjue årslønner.

Dette er bare ett tilfelle. Likevel: Svaret på Hustads spørsmål om «korleis dette kunne skje» kan bare være at journalister, også de «upolitiske», oppfatter sitt oppdrag ideologisk: Det er ikke sannheten som skal fram, men en ideologi som skal bekreftes gjennom å finne fram til enkelttilfeller som bekrefter ideologien. Ethvert tenkelig eller utenkelig eksempel kan brukes til å bevise den «vedtatte sannhet» som i dette tilfellet er at romfolk til enhver tid og alltid er noen uskyldige forfulgte.

Det er hevet over tvil at romfolk åpenbart lever et uverdig liv, også undertrykt og plaga av statlige organer, særlig i Øst-Europa. Men maktpersoner blant romfolk ønsker dette elendige livet opprettholdt; for ellers mister disse nøkkelpersonene makt over de andre romfolka. Levemåten uten skolegang og vanlig utdanning, og uten fast bopel, gjør det imidlertid umulig å leve et tilstrekkelig rikt økonomisk og åndelig liv. For tilhengerne av multikulturalisme og flerkultur er dette imidlertid et ikke-tema.

Journalisten må ha trodd at han/hun hadde en god sak som han/hun kunne vri til slik at den passa inn i det ideologiske mønsteret; det som kan kalles «vegkartet for journalistisk beskrivelse av romfolk». Da er fakta uviktig. Journalisten hadde hele dommen tilgjengelig, og kunne dermed sett at denne saka ikke passa inn i det ideologiske mønsteret som han/hun ville bekrefte. Dagsrevyen kunne også ha lest dommen som en kvalitetssjekk av reportasjen. Dette ene tilfellet bekrefter NRKs prinsipielle og ideologiske linje i slik saker. Den nye NRK-sjefen hylla også «flerkulturen» i sitt tiltredelsesintervju i Dagsrevyen. Sannheten er at hadde Dagsrevyen kjent til fakta i denne saka, så hadde de ikke tørt å omtale den, av redsel for å bli anklaga for angrep på minoriteter. Men å bli dømt til fengsel for å selge sin egen 11-årige datter til voldtekt for betaling, hadde vel fått omtale om overgriperen hadde vært en etnisk hvit norsk kvinne?

Dagsrevyens manipulasjon skyldes dens ideologiske tilslutning til den multikulturelle ideologien. En ideologi som er blitt politisk styrende blant de ledende politikerne og journalistene i Norge. Multikulturalismen, også blant eliten i Norge hylla med honnørordet flerkulturell, betyr å prioritere grupperettigheter foran individuelle rettigheter til medlemmer i en gruppe. For å unngå gruppediskriminering diskrimineres enkeltindividet i gruppene. Ayaan Kirsi Ali skriver i boka Nomade: «I den virkelige verden fører ikke lik respekt for alle kulturer til en variert mosaikk av fargerike og stolte mennesker som i fredelig samhold opprettholder et vidunderlig mangfold av mat og håndverkstradisjoner. Det fører til lukkede enklaver av undertrykkelse, kunnskapsløshet og misbruk.»

Nå er det ikke bare multikulturalismens propagandablad Ny Tid som ukritisk slår et slag for multikulturalismen, men som vi også har sett, NRK ved Dagsrevyen. Alternativet er ikke å kritisere propagandajournalisten som lagde reportasjen, eller som Hustad krever: «…møta sanksjonar i form av ein lengre ferie», fordi alt ansvar «er til sjuande og sist personleg». Nei, det er det forutinntatte tenkesettet, ideologien, som skygger for fakta. Det er den feilaktige ideologien som er problemet, ikke en manipulerende propagandajournalist.

Kommer NRK til å ta et oppgjør med ideologien sin? Neppe. NRK har makta og er dermed ufeilbarlige, og trenger ikke se kritisk på sin ideologi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.