onsdag 16. januar 2013

Bygg Oslofjordforbindelsen Moss-Horten!


Det meldes at opposisjonen i Stortinget er for-nøyd med at samferdsels-ministeren vil utrede bru som tillegg til tunnelen under fjorden mellom Drøbak og Hurum-landet. Jeg mener dette blir helt feil, og at det er den egentlige oslofjordforbindelsen det nå bør brukes penger på. Og den er mellom Horten og Moss. Dette korte innlegget ble avvist både i Aftenposten og Dagens Næringsliv, men stod på trykk i Gjengangeren,  Horten, (se faksimile) og er også sendt Moss Avis:
Det er nå aktuelt å bygge bru i stedet for den mislykte tunnelen under Oslofjorden mellom Drøbak og Sætre (Riksveg 23). Men hvorfor bruke mer penger på denne forbindelsen? Tunnelen mellom Drøbak og Sætre ble bygd mest som en kompensasjon til Buskerud for at hovedflyplassen ble lagt til Gardermoen, og ikke til Hurum. Og er helt misvisende kalt Oslofjord-forbindelsen. Det er strekninga Moss-Horten som kan kalles Oslofjordforbindelsen. Denne forbindelsen løser de store transportbehovene mellom Østfold/Sverige og hele det nedre Østlandet med Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er her de knappe samferdselsmidlene bør settes inn. Gjerne med ei bru, men kanskje mest praktisk som en rørtunnel under havnivå og som står på søyler, med mulighet for både tog- og sykkeltransport i egne rør.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.