mandag 12. november 2012

Sykkelplaner: Venstres, Oslos og Egons

25. oktober skreiv Venstres vararepresentant til Stortinget, Abid Q. Raja, en artikkel der han på en god måte argumenterte for helseeffektene ved å legge til rette for sykkel. Men han avslutta med å hevde at det først kunne bli fart sykkelvegutbygginga hvis den rødgrønne regjeringa falt for en ny høyreregjering. Det reagerte jeg på med artikkelen Sykkelbløff fra Venstre, som Dagens Næringsliv trykte 28. oktober. Ingen partier er for sykkeltiltak, heller ikke Venstre når det kommer til iverksetting. En stund etterpå fikk Odd Einar Dørum, Venstres tidligere samferdselsminister og nå medlem av miljøkomiteen i Oslo. Han sa der at det var Venstre som på 1990-tallet hadde fått på plass en sykkelplan. Der tar han jo pinlig feil. Det er ikke én sykkelplan for Oslo, men minst fire: fra 1977, 1990, 1999 og 2006. Og ingen er gjennomført.Venstres tidligere samferdselsminister Odd Einar Dørum skriver 3. november i DN: «Venstre gikk i sin tid i front for å få vedtatt en plan for etablering av et hovedveisykkelnett i Oslo, det fikk vi til på slutten av nittitallet». Dørum avslører sin kunnskapsløshet. For Oslo bystyre har vedtatt sykkelplaner i 1977, 1990, 1999 og i 2006, og muligens også enda en nyere plan. 

Aftenpostens journalist Hilde Lundgaard karakteriserte disse planene 04.05.1999 under overskriften «Plan på plan på plan». Oslo-politikernes planer resulterer ikke i et gjennomgående hovedsykkelvegnett. De er like realistiske som Egon Olsens «Jeg har en plan!». For hver gang politikerne, uansett parti, møter en motstridende interesse, så lar de alle sammen sykkelinteressene tape. Som byråd Ola Elvestuen som lar et hus stå i vegen for den naturlige sykkelvegen gjennom Grensen. 

Peer Gynts ord treffer som en innertier på Oslos politikere, og landets øvrige, når det gjelder sykkelveger: «Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - - men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke!».

Hvorfor jeg nevnte Oslo i min kommentar til Abid Q. Raja, var bare fordi også Venstres handlingslammelse viser seg så tydelig her. Men Rajas budskap var at med et regjeringsskifte så ville det bli fart i tilrettelegginga for sykkel i Norge. Det stemmer ikke for Dørums tid som samferdselsminister, ikke for Elvestuen i Oslo og det vil ikke på noen måte stemme for en sannsynlig Bård Hoksrud som bilminister.

Men Dørum har rett i at Venstre ikke bremser sykkeltiltak. Det er ikke nødvendig å bremse når du står stille med punkterte hjul.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.