torsdag 5. mai 2011

Nytt sjukehus i Drammen: Kan vi stole på Høyre — denne gangen?


Følgende innlegg står på trykk i Drammens Tidende i dag. Min overskrift ble endret, idet avisa tok bort « — denne gang». (Det var plass, for Byutvikling og sykehus kunne stått med små bokstaver):

Når det fornuftige og miljøvennlige forslaget om å utvide sykehuset i Drammen blei lagt fram for mer enn ti år siden, var det Drammen Høyre som bøyde av for kravet blant sykehusets naboer om at det var uønsket med psykiatriske pasienter rundt sine hus. Høyres kuvending gjorde det mulig å komme opp med det miljøskadelige monstersykehuset på Gullaug, og som alle partier og politikere i Buskerud hadde som som sin hovedsak i nesten ti år. Unntatt Per Olaf Lundteigen som hadde vett nok og mot nok til å gå imot Gullaug. Heldigvis var den rødgrønne regjeringa like fornuftig og modig som Lundteigen og satte foten ned for Gullaug. Faktisk overkjørte også regjeringa Stoltenberg de frenetiske Gullaug-forkjemperne og sentrale Ap-politikerne Thorbjørn Jagland og Martin Kolberg.

Men igjen oppstår en naboaksjon mot en nødvendig utvidelse av sykehuset i Drammen, denne gang på kommunalt eide tomter. Hvordan stiller Drammen Høyre seg til denne aksjonen? Drammen Høyre går nå inn i valgkampen med en bevisst løgn om at det var Drammen Høyre som kjempet for og fikk gjennomslag for rensinga av kloakken til elv og fjord. Med en så ynkelig historie er det nødvendig å spørre: Vil Drammen Høyre vakle nok en gang overfor sykehusets naboer og hindre fornying og utvidelse av sykehuset i Drammen sentrum? Kan partiet gi et klart forpliktende valgløfte om å støtte utbygging i Drammen der sykehuset nå ligger som et løfte som ikke er gjenstand for forhandlinger etter valget?

For Drammen Høyre, og alle andre, vil jeg bare gjøre oppmerksom på at alternativet til et sentralt fullverdig sykehus i Drammen ikke er et annet sted mellom Drammen og Hokksund, men at alle i Drammensregionen får sitt lokalsykehus i Oslo. Et passende jubileumstiltak for Drammen?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.