tirsdag 20. juli 2010

«Sykkelhatet får fortsette»: Fjern denne regjeringa! Verre kan det ikke bli!


Dagsavisen hadde 15. juli et oppslag om et svar fra justisminister Storberget til Syklistenes Landsforening. Jeg hadde tenkt å vise til svaret på Justisdepartementets hjemmeside, men det finnes foreløpig ikke der. Derfor gjengir jeg journalist Tor Sandbergs artikkel fra side 7.

Min konklusjon er klar: Fjern denne regjeringa!

Journalist Tor Sandberg, Dagsavisen, sin artikkel:

«Syklisthatet får fortsette

Justisdepartementet vil ikke at at politiet skal prioritere å slå ned på bilistenes syklisthat. Tvert imot påpeker departementet at det er syklistene som risikerer å få bot.

Generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening (SLF) hadde regnet med et helt annet svar på brevet han sendte til justisminister Knut Storberget for om lag en måned siden.

— Det virker som om politisk ledelse ikke tar inn over seg at syklister er en kasteball i bytrafikken, enten i konflikt med bilister eller med fotgjengere på fortau og gangveier, sier Gjøs.

HÅPET PÅ MER TRYGGHET

«Dæven æ har løst til å kjøre syklistan ned.» Dette er bare en av flere hatefulle trusler fra bilister som Dagsavisen omtalte i en artikkel 24. juni.

— Bilister tuter, snitter ved forbikjøring, spruter vindusspylervæske og skriker skjellsord til meg, kunne Gjøs fortelle, helt i tråd med hva mange andre syklister opplever jevnlig.

Det burde være politiets plikt å beskytte syklister som trafikantgruppe, mener SLF, men så er ikke tilfellet. Flere steder i landet opplever syklister nærmest det motsatte, hevder organisasjonen.

Derfor sendte Gjøs et brev til Storberget i midten av juni. Han forventet at justisministeren ville gjøre sitt for at syklistene skulle få tryggere kår, gjennom et mer synlig og aktivt politi.

«BØTLEGGING VIL KUNNE SKJE»

Men vondt blir trolig ikke bedre, ser det ut til, av svaret som nå foreligger fra Justisdepartementet.

«Justisdepartementet mener (…) det er riktig å videreføre de sentrale føringene om at politiet skal rette sin innsats mot trafikkfarlig adferd, uten at det presiseres at trafikkfarlig adferd som er rettet mot syklister skal prioriteres spesielt», heter det der.

Videre skriver departementet: «Det følger av trafikkreglene at sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet avstand og i tilnærmet gangfart. Bøtelegging av syklister på fortau vil kunne skje dersom syklsiter bryter nevnte regelverk».

— Det er åpenbart at departementet ikke se seg selv eller politiet som redskaper for å få mer sykkeltrafikk i Norge, konstaterer Gjøs.

Regjeringa Stoltenberg går faktisk til krig mot syklistene. Hvorfor svarer en justisminister i en rød-grønn regjering slik? Jeg tror faktisk ikke en justisminister fra Fremskrittspartiet ville turt å være tøffere og mer negativ. Departementet bruker betegnelsen «adferd» skrivi i samsvar med språknormalen før 1959 (eller 1938?), det sier jo sitt. Storberget har ei fortid som en agressiv forsvarer langt ut over det normale for en av de kriminelle mordbrannbomberne fra Hells Angels-mafiaen. Er det derfor han velger å være så syklistfiendtlig?

Hvorfor støtter ikke Storberget de miljøvennlige svakere syklistene? Arbeiderpartiet er fortsatt et før-modernistisk parti preget av industrisamfunnets verdier før siste verdenskrig, og der synet på sykkel preges av at sykkel er et gammeldags og fattigslig transportmiddel i forhold til den «framtidsretta bilen».

Stoltenberg vil profilere Ap som et sykkelvennlig parti, men Oslo Ap får ikke til noen ting, verken i posisjon eller opposisjon. De er rett og slett ikke interessert nok, som da nåværende partisekretær i Ap, Raymond Johansen, var SVs samferdselsbyråd («minister») i Oslo.

Rune Gerhardsen har i intervju med meg (tillatt gjengitt) sagt at sykkel er et politikkområde der det er «ufarlig å la være å følge opp vedtakene fullt ut, men det er risiko forbundet med å la være å vedta det». Storberget, og Stoltenberg, tenker i samsvar med Gerhardsens politikkbeskrivelse?

På en sykkelkonferanse i Bergen i oktober i år stiller regjeringa med sin samferdselsminister. Men det hadde vel vært riktigere å stille med justisminister Storberget, slik at han på konferansen riktig kunne filleristet syklistene og satt skapet på plass for regjeringa? Og hatt Fremskrittspartiets samferdselspolitiker Bård Hoksrud som reserve for seg?

Sett ut fra sykkelinteressene mener jeg det vil være riktig å kreve enhver regjerings avgang med en så sykkelfiendtlig justisminister. Personlig kunne jeg også tenkt meg en annen regjering med tanke på krigen i Afghanistan, en annen økonomisk og miljøpolitikk mm. SV er ikke opptatt av sykkeltilrettelegging - som miljøbevegelsen - og Senterpartiet må i utgangspunktet betraktes som en rein motstander av sykkel — atskillig mer gammaldags enn Ap. Alternativene til ei Ap/SV/Sp-regjering er ikke de beste. Men en slik sykkelpolitikk som Storbergets kan og bør ikke noen sykkelinteresser og sykkelorganisasjoner akseptere.

Derfor blir kravet: Trekk tilbake Storbergets brev Stoltenberg, eller gå av med den sykkelfiendtlige regjeringa di!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.