onsdag 28. april 2010

Politimann uten hjelm drept

I går omkom dessverre en syklist i Buskerud. Den 39-årige mannen hadde iflg NRKs tekst-tv for Buskerud (side 176) i går svært stor fart, falt over styret og døde momentant i følge politiets opplysninger.

Politiet opplyste videre at vedkommende ikke brukte hjelm, fant NRK plass til å opplyse i den korte meldinga. Hvorfor ga politiet denne opplysninga til mediene, og NRK brakte det videre? Selvfølgelig fordi politiet (og NRK?) mente at dette var årsaken til ulykken, uten at det direkte ble sagt. Bare for at vi likevel skulle forstå at det var årsaken. Men kan vi være sikker på at vedkommende ville overlevd om han hadde brukt hjelm? Tenk om vedkommende ville ha blitt drept likevel? Hjelmen kunne ha vært for dårlig, ikke hjulpet eller syklisten kan ha dødd av andre skader. Og hvorfor skal politiet gå ut og årsaksforklare en trafikkulykke straks? Det gjør politiet når det dreier seg om syklister, og da tilsier trafikkpolitiets ryggmarksrefleks to ting: 1) Årsak og skyldspørsmål må avgjøres straks, og 2) syklisten har alltid skylda. Blir en syklist nedkjørt og drept av en trailerhenger i en høyresving, er politiet alltid på pletten, før kroppstemperaturen på den avdøde har kommet ned i 30 grader, og frikjenner yrkessjåføreren.

Jeg veit at det har vært tatt opp med politidirektoratet at politiet ikke straks skal gå ut og avklare årsaks- og skyldspørsmål i trafikkulykker, særlig der syklister er involvert. Men det nytter ikke. Syklister er trafikkens pariakaste, og for politiet trafikkproblem nr 1.

Trygg Trafikk, de fryktsomme tantenes organisasjon for uhemmet vekst i privatbilbruken, er mot alt som ikke tjener dette formålet. Blant annet vil de ha hjelmpåbud for alle syklister alltid. Som i den australske byen Perth der nesten ingen sykler lenger. Trygg Trafikk krever imidlertid ikke hjelmpåbud for passasjerer i baksetet i biler, trass i at også dem får mange alvorlige hodeskader. Det kan hindre veksten i bilbruken og det tør ikke Trygg Trafikk si noe om. For øvrig mener jeg at en alltid bør bruke hjelm når en trener på sykkel, men at det ikke er nødvendig når en sykler småærender i byen.

I forrige uke ble en politimann på tragisk vis drept i tjenesten. Han brukte ikke hjelm da.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.