mandag 8. januar 2018

Giske, så aktiv og likevel helt sjukmeldt?Skjermdump fra Dagbladet 22.12.2017.

  Full lønn       under    
  sjukdom       i 
  ett år i    Norge er et godt og viktig velferdstiltak. Mulig at det bare er Norge i hele verden som har en slik god ordning. Den er sterkt omstridt, og Ap ved Jens Stoltenberg gikk i valgkampen i 2001 ut og ville redusere sjukelønnsordninga. Men som Thorbjørn Jagland kritiserte Stoltenberg for: Ap kan ikke gå til valg for å redusere sjukelønnsordninga. Men det var i 2001, ikke nå.

Jo flere som misbruker sjukelønnsordninga, jo mer svekkes dens politiske oppslutning. Det er derfor viktig å passe på at sjukelønnsordninga brukes som forutsatt og ikke kommer i miskreditt ved at misbruk tillates. Særlig når mange av samfunnets svært så velstående framtredende personer melder seg sjuke når det stormer rundt dem.

Arbeiderpartiets nettopp avgåtte nestleder Trond Giske oppga å være sjukmeldt fra 22. desember. Dagbladet siterer 22. desember på nett fra Giskes Facebook-side:

- Jeg er vant med et høyt medietrykk, men i denne saken opplever jeg en ny og annerledes journalistikk, Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykemeldt inntil videre, står det i Facebook-posten.

Samtidig har vi sett at Giske etter å ha blitt meldt sjuk på Facebook har skrivi at en rekke påstander om hans oppførsel er «grunnløse og falske». nrk.no skriver i dag:

«Etter det NRK forstår betyr dette også at Støre har fått Giskes kontradiksjoner og tilsvar i flere av varslingssakene, men kommet til at han tror mer på varslerne enn sin egen nestleder».
Videre:
«De to hadde avtale om å snakkes igjen på telefon søndag kveld, men Giske kom Støre i forkjøpet da han meddelte både resten av partiledelsen og offentligheten at han går av.»

Giske er i full virksomhet i denne saka, og åpenbart i daglig hyppig kontakt med sine personlige venner og politiske støttespillere. Han deltar i den offentlige debatten med Facebook-innlegg. Noen ganger sier han at han ikke kan kommentere fordi han er sjukmeldt — åpenbart når det passer han å tie og ha noe å unnskylde seg med.

Dette er i sterk motsetning til våre to tidligere kjente politikere som var sjukmeldt, som Kåre Willoch og Kjell Magne Bondevik. Og begge var sjukmeldt mens de var statsministre. Bondevik sa sjøl om sin sjukmelding: «De neste ukene orket han verken å lese aviser, høre radio eller se på tv.» Hans statssekreær Gunnar Husan kommenterte Bondeviks sjukefravær slik: «- Enten er man statsminister eller så er man det ikke». Men for Giske er sjukmeldinga ikke noe enten-eller, men både-og, alt ettersom det passer han.

Giske viser til «mottatt sykemelding fra min lege». Den har han i så fall mottatt etter at Giske har henvendt seg til legen sin for å få denne sjukemeldinga.
Spørsmålet er hvorfor Giske kontaktet legen sin for å få sjukmelding 22. desember. Det hadde han ikke trengt, hvis han da ikke har brukt opp egenmeldingsretten sin. Arbeidstakere i Norge har nemlig en egenmeldingsperiode på 16 dager der lege ikke trenger å kontaktes. Det er nok å melde fra til sin arbeidsgiver, som det går fram av folketrygdlovens § 8-23 Egenmelding :

Med egenmelding menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.
En arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding etter bestemmelsene i §§ 8-24 til 8-27.

Det ligger dessuten en viktig tidsbesparing for legene for at legene skal få bedre tid til andre viktigere oppgaver enn å bruke tid på å bekrefte korttidsfravær.
Men når legen først har gitt han en underforstått hel sjukmelding, skal det skyldes en «funksjonsnedsettelse», jf folketrygdlovens § 8-4 Arbeidsuførhet:

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Det er vanskelig å forstå at Giske kan være særlig funksjonsnedsatt så politisk og sosialt aktiv som han er. Presset Giske skylder på, hindrer ikke hans aktivitet. Hvis legen hans har godtatt at han kan være sjukmeldt på grunn av så sterk funksjonsnedsettelse som 100 prosent og det kan kombineres med Giskes fortsatte store personlige og politiske aktivitet, må det være god grunn for NAV til å påstå at legen til Giske har brutt sjukmeldingsreglene

Giske trenger ikke denne sjukmeldinga av økonomiske grunner annet enn raskest mulig å spare Stortinget/Arbeiderpartiet for sitt økonomiske ansvar som arbeidsgiver, og for å få de øvrige norske arbeidstakerne til å betale for Giskes sjukdom fra folketrygdens budsjett.

I praksis går det ikke an å si at Giske er 100 prosent arbeidsufør («funksjonsnedsatt»). Han har av politiske grunner hatt behov for denne sjukmeldinga for å kunne velge hvilke politiske debatter han vil delta i, og kanskje dels for å få sympati som et angrepet offer. Dette er misbruk av sjukelønnsordninga, og i praksis en oppførsel for å støtte dem som vil redusere sjukelønnsordninga som Trygve Hegnar, slik også Stoltenberg ønska.

Det finnes sjølsagt mange gode psykiske grunner for sjukmelding fordi en reelt er 100 prosent arbeidsufør («funksjonsnedsatt») på grunn av en personlig vanskelig situasjon. Den som mister sine kjære eller er oppe i psykisk krevende situasjoner som samlivsbrudd, mener jeg kan ha en god grunn til å tilfredsstille vilkåra for sjukmelding fordi du åpenbart ikke kan utføre ditt daglige arbeid på normalt vis.

Men for Giske er det ingen endring, han fortsetter sin politiske funksjon som før. I motsetning til Willoch og Bondevik.

Det er ikke for tilfeller som Giskes at sjukelønnsordninga er oppretta, verken i ord eller formål. Det er betegnende at ingen i Arbeiderpartiet, eller hans mange partivenner i ledende posisjoner i LO, er i stand til å korrigere han på dette misbruket av sjukelønnsordninga.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.